Βήματα Ανταλλαγής

Βήματα Ανταλλαγής

Παρακάτω μπορείς να δεις όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσεις έως και το τέλος της ανταλλαγής σου!

Το πρώτο βήμα είναι η δήλωσή στις Εξετάσεις Ανταλλαγών, κατά την οποία πρέπει να συμπληρωθεί μία φόρμα που περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και τη σειρά προτίμησης για τις διαθέσιμες χώρες. Ακολουθεί η επικύρωσή της στο γραφείο της Τοπικής Επιτροπής με την καταβολή του fee των 5€. Πρόκειται για εξετάσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας και περιέχουν 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (γραμματική, λεξιλόγιο, αγγλική ιατρική ορολογία) επιπέδου C1.

Μετά το τέλος των Εξετάσεων Ανταλλαγών, τα ονόματα των συμμετεχόντων πάνω στα γραπτά καλύπτονται και αυτά διορθώνονται από φροντιστήριο αγγλικών. Μόλις ολοκληρωθεί η διόρθωση, τα γραπτά επιστρέφουν στις Τοπικές Επιτροπές όπου ανοίγονται τα αδιαφανή αυτοκόλλητα και ανάλογα με το βαθμό στις Εξετάσεις, το Σύστημα Μοριοδότησης και τις επιλογές χωρών των συμμετεχόντων γίνεται η κατανομή των κλινικών και ερευνητικών συμβολαίων.

Εφόσον ο φοιτητής Ιατρικής έχει κερδίσει ένα συμβόλαιο Κλινικής ή Ερευνητικής Ανταλλαγής, ενημερώνεται μέσω email για τη χώρα επιτυχίας και τα βήματα που ακολουθούν. Πρέπει να γίνε η επιβεβαίωση της συμμετοχή στο πρόγραμμα και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η κατάθεση του fee. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για την κάλυψη διαμονής και διατροφής (1-2 γεύματα τη μέρα) για τον μήνα της ανταλλαγής. Ανέρχεται στα 240€ και περιλαμβάνει και 10€ εγγύηση η οποία επιστρέφεται στον φοιτητή εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανταλλαγή του.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα στη διαδικασία μέχρι και την πραγματοποίηση της ανταλλαγής θα πρέπει να υπογραφεί από την φοιτητή ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την αποδοχή των όρων της ανταλλαγής του, ενώ διοργανώνεται και ένα Training με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και προετοιμασία για τη μοναδική εμπειρία της ανταλλαγής! Στο τέλος, δίνεται πρόσβαση στην IFMSA Database, την πλατφόρμα όπου πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες αίτησης.

Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η θέση του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, θα πρέπει να σταλεί από αυτόν έως και 4 μήνες πριν την ανταλλαγή μία αίτηση μέσω της IFMSA Database με τα πανεπιστήμια και τις κλινικές/ερευνητικά προγράμματα προτίμησής του, καθώς και το μήνα που επιθυμεί να παει ανταλλαγή. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται με κάποια έγγραφα όπως πιστοποιητικό αγγλικών, βεβαίωση σπουδών κ.ά. Τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ανταλλαγή σου, μπορείς να τα βρεις στα Exchange Conditions

Έως και 2 μήνες πριν την ανταλλαγή αποστέλλεται από τη χώρα υποδοχής η Card of Acceptance που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως τη πόλη, το πανεπιστήμιο, τη σίτιση, τη στέγαση και τα στοιχεία επικοινωνίας του Contact Person. Και αυτή λαμβάνεται μέσω της IFMSA database.

To Pre Exchange Training 2 είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται τον Μάιο και προετοιμάζει τους φοιτητές για τα τελευταία βήματα πριν την ανταλλαγή, τις πολιτισμικές διαφορές, τον τρόπο επικοινωνίας και κώδικα συμπεριφοράς που μπορεί να συναντήσουν στη χώρα που θα επισκεφθούν. 

Ο φοιτητής επιβεβαιώνει 1 μήνα πριν πως θα πραγματοποιήσει κανονικά την ανταλλαγή του, ενημερώνοντας την τοπική επιτροπή στη χώρα υποδοχής για τα στοιχεία άφιξης και αναχώρησης.

Ήρθε η ώρα της μοναδικής εμπειρίας της ανταλλαγής. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πιστοποιητικού είναι οι εξής:

  • Παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% των εργάσιμων ημερών (~16) του κλινικού/ερευνητικού προγράμματος (με ορισμένες εξαιρέσεις χωρών που ζητούν μεγαλύτερο ποσοστό παρακολούθησης π.χ. Γερμανία)
  • Συμπλήρωση του Student’s handbook/SCORE Logbook (ειδικό παρουσιολόγιο με τις δεξιότητες που απέκτησες και τις δραστηριότητες στις οποίες ο φοιτητής συμμετείχε)
  • Συμπλήρωση της Evaluation Form στην IFMSA Database

Μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής, οι LEOs/LOREs επικοινωνούν με τον φοιτητή για την υπογραφή του πιστοποιητικού σου και την επιστροφή της εγγύησης  των 10€.

Καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασίας πριν την ανταλλαγή, οι Τοπικοί Υπεύθυνοι Ανταλλαγών θα είναι στη διάθεσή των φοιτητών για οτιδήποτε χρειαστούν, υπενθυμίζοντάς τους τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και επιλύοντας τις απορίες τους, όποτε αυτές προκύπτουν.