Διεθνείς Συναντήσεις

Διεθνείς Συναντήσεις

Η HelMSIC ως ενεργό μέλος της IFMSA & EMSA συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις, μέσω αποστολών εκπροσώπησης από ενεργά μέλη!

Πρόκειται για μοναδικές συναντήσεις στις οποίες φοιτητές και φοιτήτριες ιατρικής από όλο τον κόσμο βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ζουν την απόλυτη διαπολιτισμική εμπειρία.

IFMSA Meetings
Η IFMSA πραγματοποιεί:

  • General Assemblies – GAs (Γενικές Συνελεύσεις): είναι 2, η πρώτη καλείται March Meeting και η δεύτερη August Meeting  
  • European Regional Meeting (EuRegMe): αποτελεί τη συνάντηση του region της Ευρώπης, το οποίο γίνεται κάθε Απρίλιο ή Μάϊο

EMSA Meetings
Η EMSA πραγματοποιεί:

  • General Assemblies – GAs (Γενικές Συνελεύσεις); είναι 2, η πρώτη καλείται Spring Assembly και η δεύτερη Autumn Assembly

Οι διεθνείς συναντήσεις, τόσο της IFMSA όσο και της EMSA, μέσα από ειδικά διαδραστικά workshops και θεματικά sessions, στοχεύουν στην

  • εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων των ενεργών μελών για την ενδυνάμωση των οργανώσεων στις οποίες δρουν,
  • ανάπτυξη γνώσεων στις θεματικές που ασχολείται η καθεμία,
  • λήψη αποφάσεων για λειτουργικά θέματα και καθορισμός πολιτικών σε θέματα υγείας  
  • γνωριμία, ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ φοιτητών και φοιτητριών ιατρικής από όλο τον κόσμο,
  • εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας τους.

Η επόμενη διεθνής συνάντηση της IFMSA θα γίνει τον Μάρτιο στο Μαυροβούνιο (πληροφορίες εδώ), ενώ η πανευρωπαϊκή συνάντηση – EuRegMe 2017, θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία τον Απρίλιο!

Αντίστοιχα, η επόμενη Γενική Συνέλευση της EMSA θα λάβει χώρα στη Σλοβενία την άνοιξη του 2017.

Διάβασε στη συνέχεια: Trainings…