ΔωρίΖΩ

H Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής (HelMSIC) διοργανώνει το ‘‘ΔωρίΖΩ’’, ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φοιτητών ιατρικής και του κοινού σχετικά με την Δωρεά Οργάνων και Ιστών.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και την ‘‘ηλιαχτίδα’’ – Νέα Σμύρνη, για πρώτη φορά και περιλαμβάνει μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού και φοιτητών. Σε αυτή δίνεται έμφαση στο πρόβλημα της έλλειψης δωρητών που υπάρχει στην χώρα μας, καθώς και στην άγνοια για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν.3984/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4075/2012) .

Στόχοι της καμπάνιας είναι:

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και του κοινού σχετικά με την δωρεά οργάνων και κατάρριψη προκαταλήψεων/μύθων που υπάρχουν
  • Ανάδειξη του προβλήματος της έλλειψης δωρητών και της άγνοια για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
  • Απεικόνιση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στο εθνικό σύστημα υγείας
  • Κατάδειξη της ανάγκης για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και κινητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής απέναντι στο πρόβλημα

H HelMSIC παρατηρώντας τις ελλείψεις των προγραμμάτων σπουδών και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των φοιτητών Ιατρικής και του ευρέως κοινού δημιουργεί ένα πρόγραμμα στοχευμένο έτσι ώστε να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την Δωρεά Οργάνων. Αναδεικνύοντας και δίνοντας μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα της έλλειψης δωρητών από αυτό που δίνουν τα προγράμματα σπουδών, φέρνει τον συμμετέχοντα σε επαφή με την ουσία της Δωρεάς και την σημασία της προσφοράς. Παράλληλα προσφέρει την ευκαιρία για άμεση κινητοποίηση/δραστηριοποίηση και φέρνει τον φοιτητή Ιατρικής σε θέση να αντιληφθεί τον πραγματικό του ρόλο.

Παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε και να έχετε άμεση πρόσβαση σε όλο το υλικό της καμπάνιας. Μέσα από μια πληθώρα κειμένων, άρθρων, εικόνων και quiz θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα για την Δωρεά Οργάνων στην Ελλάδα.
Αν είμαστε έτοιμοι αν λάβουμε ένα μόσχευμα όταν χρειαστεί, τότε πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να το δώσουμε.

Πίσω σε: Καμπάνιες…