Καταστατικό

Το Καταστατικό της HelMSIC περιγράφει το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο λειτουργεί το σωματείο και τα μέλη του. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις Συνελεύσεις και τα όργανα Διοίκησης, τα μέλη αλλά και τους Τομείς Δράσης της οργάνωσης και μπορεί να τροποποιείται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Καταστατικό-HelMSIC

Διάβασε στη συνέχεια: Όραμα – Αξίες…