Είσαι φοιτητής Ιατρικής;
Θέλεις να αξιοποιήσεις δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σου;
Να καλλιεργήσεις τις δεξιότητές σου με μοναδικό τρόπο;
Γνώρισε τη HelMSIC!