Στη HelMSIC διοργανώνουμε Προγράμματα Κινητικότητας, Συνέδρια, Σεμινάρια και Δράσεις Δρόμου, με στόχο την προσφορά προς τους φοιτητές Ιατρικής και το ευρύ κοινό, αλλά και την προσέγγιση της Ιατρικής επιστήμης από μία ανθρωπιστική και ολιστική σκοπιά.