Στατιστικά δεδομένα για τον HIV

Μία ματιά στα παγκόσμια δεδομένα:

Αριθμός ανθρώπων που ζουν με HIV:
Υπήρχαν περίπου 37,9 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο με HIV και AIDS το 2018. Από αυτούς, 36,2 εκατομμύρια ήταν ενήλικες και 1,7 εκατομμύρια ήταν παιδιά (<15 ετών).

Πηγή: https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet

Νέες λοιμώξεις από τον ιό HIV:
Περίπου 1.7 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως προσβλήθηκαν πρόσφατα με τον ιό HIV το 2018.

Πηγή: https://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics

Έλεγχος για τον ιό HIV:
Περίπου το 79% των ατόμων με ΗIV παγκοσμίως γνώριζαν την κατάστασή τους το 2018. Ο έλεγχος αποτελεί βασική πύλη για την πρόληψη, τη θεραπεία, την περίθαλψη και τις υπηρεσίες υποστήριξης για τον HIV.

Πηγή: https://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics

Πρόσβαση σε θεραπεία με HIV:
Το 2018, το 62% των ατόμων με HIV είχαν πρόσβαση σε θεραπεία παγκοσμίως, μια αισθητή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πηγή: https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet

Οι θάνατοι που σχετίζονται με το AIDS έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 55% από την αιχμή του 2004. Το 2018 περίπου 770.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS παγκοσμίως, σε σύγκριση με 1,2 εκατομμύρια το 2010 και 1,7 εκατομμύρια το 2004.

Η Ελληνική πραγματικότητα: 

To 2018 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 687 νέες λοιμώξεις HIV: 

  • Το 81,7% των διαγνωσθέντων ήταν άνδρες και το 18,3% γυναίκες.  
  • Το 13,1% είχαν ήδη εμφανίσει AIDS εντός του συγκεκριμένου έτους. 
  • To 40% των διαγνώσεων αφορούσε σε μεταδόσεις μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών.
  • Το 22,4% σε μεταδόσεις μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής.
  • Το 15,4% σε μεταδόσεις μέσω ενδοφλέβιας χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Για ένα περιστατικό δηλώθηκε ως πιθανός τρόπος μόλυνσης η μετάγγιση στο εξωτερικό.
  • Για το 21,7% των περιπτώσεων δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης του ιού.

Ο συνολικός αριθμός των HIV διαγνώσεων στην Ελλάδα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε 17.389. Το 75,73% των συνολικών διαγνώσεων αφορούσε σε άτομα ελληνικής εθνικότητας, το 19,10% σε αλλοδαπούς γνωστής εθνικότητας, για το 5,16% δεν υπήρχε πληροφορία ως προς την εθνικότητα.

Προεξάρχουσα ηλικιακή ομάδα κατά τη διάγνωση είναι αυτή των 30 – 39 ετών. Το 2018 παρατηρείται αύξηση στα ποσοστά των ατόμων ηλικίας 20 – 30 ετών.

Πηγή: https://positivevoice.gr/6854?fbclid=IwAR2kPiSgdXek_KxhnBISnJ1eNR4aEJrzLMOGAb30nxtv4O9rx5-LqGiRyRc

Συγγραφή: Νεφέλη Ζαφειρούλη, Τοπική Υπεύθυνη για την Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία συμπ. του HIV και του AIDS