Γενική Συνέλευση 2017 | Αθήνα

Η Γενική Συνέλευση της HelMSIC για το 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 19-21 Μαίου.

Τι είναι η Γενική Συνέλευση;

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την μεγαλύτερη πανελλήνια συνάντηση της HelMSIC και πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της, Φοιτητές Ιατρικής – ενεργά μέλη HelMSIC από όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο διοικητικά θέματα που αφορούν ολόκληρη τη HelMSIC όσο και θέματα που αφορούν τους έξι Τομείς Δράσης της και να εκπαιδευτούν πάνω στις θεματικές αυτών (Δημόσια Υγεία, Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ιατρική Εκπαίδευση, Κλινικές και Ερευνητικές Ανταλλαγές). Είχαν επίσης την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θεματικές όπως το Leadership, το Facilitation και το Intercultural Learning, και έτσι να αναπτύξουν τις δεξιότητες συντονισμού ομάδων και να καταλάβουν την σημασία της διαπολιτισμικότητας – δεξιότητες χρήσιμες κατά την ενασχόληση με τη HelMSIC αλλά και γενικότερα.

Η Γενική Συνέλευση της HelMSIC αποτελεί το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων και γι’ αυτό κατά τη διάρκειά της λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για την HelMSIC και για τις δραστηριότητες της. Τα ενεργά μέλη που συμμετείχαν σε αυτήν είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την χρονιά που πέρασε και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για την επόμενη χρονιά, όπως η εκλογή της επόμενης Πανελλήνιας Ομάδας.

Το ιδιαίτερο με την συγκεκριμένη πανελλήνια συνάντηση ήταν πως οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για την Υγεία των Προσφύγων από την Κα. Χρύσα Μπότση, μέλος της ομάδας συνεργατών του Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ και υπεύθυνη του PHILOS project του Υπουργείου Υγείας, και για το UNFPA (United Nations Population Fund) από τη Κα. Felicia Jones, Sexual and Reproductive Health Coordinator του UNFPA Greece. Ευχαριστούμε πολύ αυτούς τους εξωτερικούς μας συνεργάτες τόσο για τις ομιλίες τους όσο και για την ευγενική προσφορά γεύματος, μετά από αυτές.

Ποιος διοργάνωσε αυτήν την Γενική Συνέλευση;

Όπως όλες οι δράσεις της HelMSIC, μια Γενική Συνέλευση διοργανώνεται από φοιτητές ιατρικής για φοιτητές ιατρικής. Έτσι λοιπόν η Γενική Συνέλευση 2017 διοργανώθηκε από ενεργά μέλη της Τοπικής Επιτροπής Αθήνας.

Ευχαριστούμε πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της Πανελλήνιας Συνάντησης  Ραντεβού στο Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου, στην Αλεξανδρούπολη!