Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου 2017 | Αλεξανδρούπολη

Στις 14-17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της HelMSIC για την θητεία 2017/18.

Τι είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου;

Το Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου αποτελεί μία από τις τέσσερεις ετήσιες πανελλήνιες συναντήσεις που πραγματοποιεί η HelMSIC. Η καλοκαιρινή αυτή συνάντηση έχει ως κύριο στόχο την οργάνωση και τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου συζητήθηκαν διοικητικά θέματα, όπως η ψήφιση του οικονομικού προϋπολογισμού της οργάνωσης. Τα ενεργά μέλη είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θεματικές που αφορούν τους έξι τομείς δράσης της HelMSIC αλλά και σε γενικές δεξιότητες· για παράδειγμα τη διαχείριση ομάδων και τη προώθηση. Παράλληλα έγιναν συζητήσεις για τις δράσεις της επόμενης χρονιάς.

Τι κέρδισαν τα μέλη HelMSIC από την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο;

Oι συμμετέχοντες μέσω αυτής της συνάντησης ήρθαν σε επαφή με τον πανελλήνιο χαρακτήρα της οργάνωσης, έμαθαν περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας και τους τομείς δράσεις της. Μια πανελλήνια συνάντηση αποτελεί επίσης ευκαιρία για τα ενεργά μέλη να γνωριστούν, να αλληλεπιδράσουν και να συζητήσουν για την πορεία της οργάνωσης.

Το συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας χρονιάς για την HelMSIC. Ανυπομονούμε για την ακαδημαϊκή χρονιά που έρχεται και για όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος.

Ευχαριστούμε πολύ την οργανωτική επιτροπή, μέλη της Τοπικής Επιτροπής Αλεξανδρούπολης, την Πανελλήνια Ομάδα και όποιον άλλον συνέβαλε στην διοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επόμενη πανελλήνια συνάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου!