Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου 2017 | Θεσσαλονίκη

Στις 17-19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το Διοικητικό Συμβούλιο της HelMSIC.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου αποτελεί μία από τις τέσσερις ετήσιες πανελλήνιες συναντήσεις και σε αυτήν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν περισσότεροι από 80 φοιτητές Ιατρικής.

Στην τριήμερη αυτή συνάντηση συζητήθηκαν, τόσο θέματα που αφορούσαν τον πανελλήνιο χαρακτήρα της HelMSIC, όσο και τους Τομείς Δράσης (Δημόσια Υγεία, Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία, Ερευνητικές Ανταλλαγές, Κλινικές Ανταλλαγές, Ιατρική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν πάνω σε θέματα όπως διαχείριση προγραμμάτων και εξωτερικών συνεργασιών, προσωπική ανάπτυξη και διαχείριση ομάδων καθώς και την δόμηση και παράδοση εκπαιδευτικών trainings.

Τι κέρδισαν τα μέλη HelMSIC από την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο;
Μέσω της επίσημης και αναλυτικής παρουσίασης των δράσεων της Πανελλήνιας Ομάδας και των επτά Τοπικών Επιτροπών,
τα ενεργά μέλη γνώρισαν καλύτερα τις ομάδες στις οποίες ανήκουν και την ίδια την HelMSIC. Επίσης, πάρθηκαν αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας
της και τα ενεργά μέλη ανακάλυψαν νέες πτυχές της.

Παράλληλα, σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εξωτερικοί συνεργάτες βρέθηκαν εκεί για να μας μιλήσουν για διάφορα θέματα. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν περισσότερα για την Μικροβιακή Αντοχή και την διάσταση του προβλήματος μέσω των ομιλιών του κύριου Θεοκλή Ζαουτη εκ μέρους του Cleo (Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και έκβασης νοσημάτων) και του Βαγγελη Φουσέκη εκ μερους της IVSA Thessaloniki. Η κυρία Ελισάβετ Αντωνιάδου, Κοινωνική Λειτουργός από το Κέντρο Ζωής Θεσαλονίκης και ο κύριος Κωστής Γιαννίδης, πρόεδρος της Φοιτητικής Οργάνωσης Erasmus Student Network – ESN Greece παρουσίασαν κομμάτια που σχετίζονται με τα πεδία ενασχόλησης της HelMSIC.

Τι έκανε αυτή τη συνάντηση ξεχωριστή;
Η ιδιαιτερότητα αυτής της συνάντησης, ήταν ότι τα νέα μέλη αλληλεπίδρασαν με παλιά μέλη της οργάνωσης (alumni) που καθόρισαν την πορεία της. Τα παλιά μέλη HelMSIC συναντήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την συζήτηση για την δημιουργία ενός δικτύου παλιών μελών της HelMSIC.

Από ποιον διοργανώνεται ένα Διοικητικό Συμβούλιο;
Όπως όλες οι δράσεις της HelMSIC, ένα Διοικητικό Συμβούλιο διοργανώνεται από φοιτητές Ιατρικής για φοιτητές ιατρικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου 2017 διοργάνωσαν τα ενεργά μέλη της Τοπικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

Επόμενη πανελλήνια συνάντηση, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου!