Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου 2018 | 16-18/03 Πάτρα

Από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μαρτίου, μια από τις τέσσερις ετήσιες πανελλήνιες συναντήσεις της HelMSIC. 70 φοιτητές Ιατρικής από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στην Πάτρα για ένα ξεχωριστό τριήμερο.

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν, τόσο θέματα που αφορούσαν τον πανελλήνιο χαρακτήρα της HelMSIC, όσο και τους Τομείς Δράσης της. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν πάνω σε θέματα όπως η προώθηση και η οικονομική διαχείριση, καθώς επίσης ανακάλυψαν τη σημασία της αξιολόγησης, με μεθόδους peer education (ομοταγούς εκπαίδευσης).

Τι κέρδισαν τα μέλη της HelMSIC από τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο;
Τα ενεργά μέλη που συμμετέχουν σε μια πανελλήνια συνάντηση της HelMSIC έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, αλληλεπιδράσουν, να γνωρίσουν καλύτερα τον πανελλήνιο χαρακτήρα της HelMSIC αλλά και να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με σημαντικές διαδικασίες που αφορούν το σύνολο της οργάνωσης.

Η Πανελλήνια Ομάδα και οι Τοπικές Επιτροπές παρουσιάζουν την δράση τους και μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη των δράσεων της HelMSIC συνολικά. Μέσα από τα διάφορα sessions οι συμμετέχοντες γνωρίζουν περισσότερα για τους Τομείς Δράσης στους οποίους δραστηριοποιείται η HelMSIC, έρχονται σε επαφή με ποικίλες θεματικές που τους αφορούν και συζητούν με φοιτητές από όλη τη Ελλάδα πάνω σε κοινούς στόχους και ιδέες. Τέλος, τα άτομα αναπτύσουν τις δεξιότητές τους και παίρνουν γνώσεις, χρήσιμες για την δράση τους στην HelMSIC αλλά και την μετέπειτα ζωή τους, με έναν άκρως διαδραστικό τρόπο, μέσω των trainings.

Από ποιον διοργανώνεται ένα Διοικητικό Συμβούλιο;
Όπως όλες οι δράσεις της HelMSIC, ένα Διοικητικό Συμβούλιο διοργανώνεται από φοιτητές Ιατρικής για φοιτητές Ιατρικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου 2018 διοργάνωσαν τα ενεργά μέλη της τοπικής επιτροπής Πάτρας και το περιεχόμενο διαμόρφωσε η Πανελλήνια Ομάδα. 

Επόμενη πανελλήνια συνάντηση, είναι η Γενική Συνέλευση της HelMSIC που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, στη Λάρισα!