European Regional Meeting 2018 | Austria

Από τις 19 έως και τις 22 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία το European Regional Meeting – EuRegMe, η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Region της IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations). Οκτώ φοιτητές Ιατρικής, ενεργά μέλη της HelMSIC συμμετείχαν σε αυτή εκπροσωπώντας τους φοιτητές Ιατρικής της Ελλάδας.

Η IFMSA αποτελεί τη Συνομοσπονδία Οργανώσεων Φοιτητών Ιατρικής σε παγκόσμια κλίμακα, δρώντας ως ένας δίαυλος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών από όλο τον κόσμο και διοργανώνοντας καινοτόμα προγράμματα με ποικίλες θεματικές. Δραστηριοποιείται σε έξι τομείς δράσης: Δημόσια Υγεία, Ιατρική Εκπαίδευση, Ερευνητικές και Κλινικές Ανταλλαγές, Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS και Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη.

Πραγματοποιεί δύο Γενικές Συνελεύσεις τον χρόνο, μία το Μάρτιο, το March Meeting, και μια τον Αύγουστο, το August Meeting, καθώς και ετήσιες συναντήσεις στα Regions στα οποία διαιρείται. Συγκεκριμένα, οι συναντήσεις αυτές των Regions έχουν κυρίως εκπαιδευτικό, αλλά και διοικητικό χαρακτήρα για τα μέλη της IFMSA και συγκεντρώνοντα πάνω από 300 φοιτητές Ιατρικής από 48 χώρες – μέλη. Σε αυτές οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά sessions, που αφορούν τους έξι τομείς δράσεις της IFMSA, soft skills trainings, τα Plenaries αλλά και το Theme Event.

To Theme Event συνιστά μια θεματική εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια κάθε συνάντησης της IFMSA και περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, όπως και βιωματικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων  πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα. Το θέμα του Theme Event του EuRegMe 2018 ήταν η Βιωσιμότητα – Sustainability και ο Υγιεινός Τρόπος Ζωής. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρουσες ομιλίες από εξωτερικούς συνεργάτες της IFMSA, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τη μετανάστευση και τις μετακινήσεις πληθυσμών, την κατανάλωση κρέατος και την επίπτωση της εντατικής κτηνοτροφίας στη βιωσιμότητα, τα οφέλη του ποδηλάτου, καθώς και τα «Πράσινα Νοσοκομεία». Αξίζει να σημειωθεί όμως, πως ολόκληρη η διοργάνωση βασίστηκε σε αυτή τη θεματική και κάθε πρακτική ήταν φιλική προς το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η πλήρης αποφυγή πλαστικών αντικειμένων.

Σημαντικό κομμάτι κάθε Regional Meeting αποτελούν τα Plenaries (ολομέλεια), όπου λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις για την διαχείριση και οργάνωση του Ευρωπαϊκού Region. Η θεματολογία συνήθως περιλαμβάνει την πρόταση και ψήφιση τροποποιήσεων στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Region, καθώς και την παρουσίαση και ψήφιση της υποψηφιότητας της χώρας που θα φιλοξενήσει το EuRegMe της επόμενης χρονιάς. Φέτος, η Ρωσία (HCCM Russia) υπέβαλε την υποψηφιότητά της και «κέρδισε» τις υπόλοιπες χώρες-  μέλη, οι οποίες τη στήριξαν με τη θετική τους ψήφο!

Ένα από τα κομμάτια όλων των συναντήσεων που ενθουσιάζει τους συμμετέχοντες αποτελεί το Activities Fair, όπου παρουσιάζονται με τρόπο πρωτότυπο κάποια από τα προγράμματα από όλες τις οργανώσεις – μέλη της IFMSA. Η HelMSIC συμμετείχε για ακόμη μια φορά ενεργά, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Χείρων και την Ημερίδα Ιατρικών Ειδικοτήτων. Και τα δύο προγράμματα απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια και έδωσαν ιδέες για παρόμοιες δράσεις στις υπόλοιπες οργανώσεις!

Τέλος, τα εκπαιδευτικά trainings μέσω μεθόδων ομοταγούς εκπαίδευσης αναπτύσουν τις δεξιότητές των συμμετεχόντων και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε ποικίλες θεματικές. Ανάμεσα σε αυτές που αναλύθηκαν στη συγκεκριμένη συνάντηση ήταν η Διαχείριση Προγραμμάτων, η εκπαίδευση πάνω στις Πολιτικές Υγείας (Policy Making) και την μεθοδική άσκηση πίεσης (Advocacy).

Tα Regional Meetings της IFMSA δίνουν ιδίως σε φοιτητές Ιατρικής από όλη την Ευρώπη την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές, να συζητήσουν και να εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα που αφορούν την Υγεία, τους Τομείς Δράσης και την Οργάνωση στο σύνολό της και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον.

Η επόμενη Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Region της IFMSA θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας!