ΗΙΤ – HelMSIC International Training 2018 | 12-15 Απριλίου

Aπό τις 12 μέχρι τις 15 Απριλίου, έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη το ΗΙΤ – HelMSIC International Training 2018! Περίπου 70 φοιτητές Ιατρικής από όλο το κόσμο φιλοξενήθηκαν στους χώρους του σύγχρονου STAY Hybrid Youth Hostel και έζησαν τρεις ημέρες γεμάτες γνώση και έμπνευση.

Το HIT 2018 είναι ένα Sub-Regional Training (SRT), διεθνώς αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από την IFMSA – International Federation of Medical Students Associations.

Τρία εκπαιδευτικά workshops, βασισμένα σε μεθόδους ομοταγούς εκπαίδευσης (peer education), αποτέλεσαν τον βασικό κορμό του HIT 2018.

3 workshops που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα ήταν:

  1. ΤΝΤ (Τraining New Trainers)
  2. TMET (Training Medical Education Trainers)
  3. PRET (Proffessional and Research Exchanges Training)

Τι κέρδισαν οι συμμετέχοντες του ΤΝΤ workshop;
Κατά τη διάρκεια του workshop οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με διάφορες θεματικές και είχαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν και να βελτιώσουν το επίπεδο των γενικών δεξιοτήτων τους (soft skills). Μετά το τέλος του ΤΝΤ οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πως να οργανώνουν, να συντονίζουν και να καθοδηγούν μια ομάδα, πως να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να δίνουν και να λαμβάνουν feedback και πως να λειτουργούν σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον.

Από το ΤΝΤ δεν έλειψαν στιγμές που οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις δυνατότητες και την δημιουργικότητα τους, όπως επίσης και στιγμές που χρειάστηκε να συνεργαστούν με φοιτητές από διαφορετικές χώρες του κόσμου και να μοιραστούν μαζί τους προσωπικές εμπειρίες και βιώματα.

Μέσα από το ΤΝΤ οι συμμετέχοντες έμαθαν πως να δομούν ένα training ομοταγούς εκπαίδευσης και ανέπτυξαν δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills).

Οι 17 νέοι, πιστοποιημένοι από την IFMSA, trainers θα εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους άλλους συμφοιτητές τους σε αντίστοιχες θεματικές!

Τι αποκόμισαν οι συμμετέχοντες του TMET workshop;
Η συμμετοχή στο ΤΜΕΤ workshop συνέβαλε στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θεματικές Ιατρικής εκπαίδευσης, θέματα που τους αφορούν άμεσα λόγω της ιδιότητάς τους ως φοιτητές Ιατρικής.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Γνώρισαν τις μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης (Teaching & Learning), ασχολήθηκαν με μεθόδους αξιολόγησης (Assessment & Evaluation) και απέκτησαν βασικές δεξιότητες (Basic Training Skills).

Μέσα από τα sessions, οι συμμετέχοντες αντιλήφθηκαν τον ρόλο τους ως φοιτητές στη διαμόρφωση και εφαρμογή του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου τους και συνειδητοποίησαν τη σημασία και την ανάγκη εμπλοκής τους σε αυτές τις σημαντικές διαδικασίες.

Γεμάτοι γνώση και όρεξη ελπίζουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν και να συμβάλλουν στην βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην χώρα τους.

Τι πρόσφερε στους συμμετέχοντες του PRET αυτή η εμπειρία;
Το PRET έδωσε τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν πάνω σε θεματικές που αφορούν τους τομείς δράσεις των Κλινικών και Ερευνητικών Ανταλλαγών. Το training έλαβε χώρα στο ιδανικό διαπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς συμμετείχαν άτομα από όλο το κόσμο.

Κάποιες από τις θεματικές στις οποίες εκπαιδεύτηκαν οι συμμετέχοντες αφορούν τη διαχείριση του προγράμματος των ανταλλαγών όπως είναι το Marketing, Problem Solving αλλά και Strategic Planning, μέσα από τα οποία αναδείχθηκαν μέθοδοι δόμησης και εμπλουτισμού του περιεχομένου των ανταλλαγών τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο διαπολιτισμικό κομμάτι.

Παράλληλα το workshop περιλάμβανε διαδραστικές ασκήσεις διαπολιτισμικότητας και πολιτιστικής ηθικής, δεξιότητες ακαδημαϊκής εκπροσώπησης καθώς και γνώσεις σχετικά με τη σύγχρονη έρευνα αλλά και την προκλινική πρακτική στην Ιατρική Σχολή.

Φυσικά, δεν έλειψε και το κομμάτι της εκπαίδευσης πάνω σε soft skills όπως Team Building, Handover, Time management με στόχο την πιο ποιοτική και αποδοτική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αλλά και προσωπική εξέλιξη των εκπαιδευόμενων.

Συνολικά το PRET ήταν μια πολύ ευχάριστη και δυνατή εμπειρία για τους συμμετέχοντες καθώς γνώρισαν τις ανταλλαγές μέσα από την οπτική φοιτητών από διαφορετικές πολιτισμικά χώρες και μοιράστηκαν ιδέες, απόψεις και στιγμές.

Το HIT 2018 ήταν πολλά παραπάνω από τα workshops του!
Αποτέλεσε μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή εμπειρία για όλους όσοι συμμετείχαν. Τόσο οι συμμετέχοντες, όσο και οι trainers και οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν αρκετά άτομα και να ζήσουν τρεις ημέρες γεμάτες χαρά, γέλιο και γνώση. Τρεις ημέρες ήταν αρκετές για να ζήσουν όλοι δυνατά συναισθήματα και εμπειρίες, να δημιουργήσουν φιλίες και να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τον εαυτό τους!

Ποιος διοργάνωσε το HIT 2018;
Όπως όλες οι δράσεις της HelMSIC, το ΗΙΤ 2018 διοργανώθηκε από φοιτητές Ιατρικής για φοιτητές Ιατρικής. 10 φοιτητές Ιατρικής από όλη την Ελλάδα συνέβαλαν στη διοργάνωση του τριήμερου εκπαιδευτικού event!  Η συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή αποτέλεσε μια πολύ όμορφη εμπειρία! Τα μέλη της συνειδητοποίησαν πως είναι να συνεργάζεσαι με άλλα άτομα για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού και να αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά προβλήματα που προκύπτουν. Μα πάνω απ’ όλα, δέθηκαν μεταξύ τους και μοιράστηκαν τους φόβους τους, την αγωνία τους και όλη τη χαρά της δημιουργίας!

Μετά από 6 μήνες προετοιμασίας και εντατικής δουλειάς, το HIT 2018 έγινε πραγματικότητα!

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη: