Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου 2018 | Ηράκλειο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της HelMSIC για τη θητεία 2018/19 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 14-17 Ιουλίου.

Τι είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου;

Το Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου αποτελεί μία από τις τέσσερις ετήσιες πανελλήνιες συναντήσεις που πραγματοποιεί η HelMSIC, στην οποία συμμετέχουν ενεργά μέλη – φοιτητές ιατρικής από όλη την Ελλάδα.

Πρόκειται για μία συνάντηση με καλοκαιρινή διάθεση, στην οποία τα ενεργά μέλη μπορούν να αναπολήσουν στιγμές από τη χρονιά που πέρασε και στη συνέχεια να συζητήσουν, να οργανώσουν και εν τέλει να σχεδιάσουν τη χρονιά που ακολουθεί.

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση αυτή;

Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Αναλύθηκαν δηλαδή θέματα όπως οι επερχόμενες δράσεις της HelMSIC, τα νέα συμβόλαια των ανταλλαγών και τα Training Events της θητείας που θα ακολουθήσει. Αλλά και πέρα από αυτά, τα ενεργά μέλη κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου συζήτησαν για διοικητικά θέματα, όπως η ψήφιση του οικονομικού προϋπολογισμού της οργάνωσης για την επόμενη θητεία ή η εκλογή νέων μελών της Πανελλήνιας Ομάδας. Ταυτόχρονα, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν νέες εξελίξεις στη HelMSIC, όπως το νέο αγγλικό website!

Σε τι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τα ενεργά μέλη;

Όπως και σε κάθε πανελλήνια συνάντηση της HelMSIC, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η διαδραστική εκπαίδευση των ενεργών μελών τόσο σε θεματικές που αφορούν τους έξι τομείς δράσης της οργάνωσης, όσο και σε γενικές δεξιότητες, όπως την εκπροσώπηση της οργάνωσης (representation) και τη διαχείριση, δυναμική και προσαρμοστικότητα μιας ομάδας (group dynamics & adaptability). Επιπλέον, τα μέλη εκπαιδεύτηκαν σε λίγο πιο εξειδικευμένα θέματα, με στόχο να γνωρίσουν και να συζητήσουν για πτυχές της οργάνωσης, όπως τον ρόλο των trainers και των trainings, μέσα από αντίστοιχα sessions.

Τι κέρδισαν τα ενεργά μέλη από την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο;

Η πανελλήνια αυτή συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια συνολικότερη εικόνα της HelMSIC, γνωρίζοντας τον πανελλήνιο χαρακτήρα της, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν όχι μόνο με τον τρόπο λειτουργίας της αλλά και με τις δράσεις της.

Ειδικότερα στο Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου, δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη να αντιληφθούν την πορεία μιας ολόκληρης χρονιάς που θα ακολουθήσει, τονώνοντας τον ενθουσιασμό, την ανυπομονησία αλλά και την έμπνευσή τους.

Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι μια πανελλήνια συνάντηση επιτρέπει και σε φοιτητές ιατρικής από διαφορετικά μέρη της χώρας αλλά με κοινούς στόχους και αξίες να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν και να αλληλεπιδράσουν.

Ευχαριστούμε πολύ την οργανωτική επιτροπή του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου, η οποία αποτελούταν από ενεργά μέλη της Τοπικής Επιτροπής Ηρακλείου, όπως επίσης και τα μέλη της Πανελλήνιας Ομάδας και όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωσή του.

Ραντεβού στην επόμενη πανελλήνια συνάντησή, το Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα!