Χείρων Project 2018
Η ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ευάλωτων κοινωνικών πληθυσμών, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη συνεχίζει μέχρι σήμερα να συνιστά τεράστια πρόκληση.

Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα;
Η πρόσβαση στην υγεία για όλους, κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα ως κοινωνικό δικαίωμα. Ωστόσο, οι νομικοί περιορισμοί, οι ελάχιστοι πόροι, και η έλλειψη κρατικής μέριμνας για τις ιδιαίτερες ανάγκες των πληθυσμών αυτών, ακυρώνει το δικαίωμα αυτό στην πράξη.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, η απουσία μιας στρατηγικής για την ομαλή ένταξη τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την θέση τους, αφού τους αποκλείει από τα απαραίτητα μέσα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Στην χώρα μας, δεν υπάρχουν οργανωμένες κρατικές δομές ενημέρωσης των προσφυγικών πληθυσμών για τα δικαιώματα τους στο σύστημα υγείας, όσο και για την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην προσέγγιση των ασθενών αυτών με σεβασμό στα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους γνωρίσματα. Επιπλέον, η απουσία διερμηνέων από τα ελληνικά νοσοκομεία καθιστά ανεπαρκή και αναποτελεσματική την επικοινωνία ιατρού – ασθενούς στα πλαίσια της κλινικής πράξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η HelMSIC, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, διοργανώνει για όγδοη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα Χείρων.

Τι περιλαμβάνει;
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο στάδια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του.

1ο στάδιο: Εισαγωγική Συνάντηση
Ενημερωτικό σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών από τους Γιατρούς του Κόσμου και εκπαιδευτές της HelMSIC, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο σύστημα υγείας, καθώς και την πρώτη επαφή τους με τους Γιατρούς του Κόσμου και τον τρόπο λειτουργίας των Ανοιχτών Πολυϊατρείων.

2ο στάδιο: Πρακτική Άσκηση (internship)
Πρακτική άσκηση διάρκειας 10 ημερών στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου.

Σε ποιους απευθύνεται;
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν 15 φοιτητές ιατρικής από την Αθήνα κλινικών ετών (4ο έτος και άνω).

Τι θα κερδίσω από την συμμετοχή μου;
Ο Χείρων είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής για την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, καθώς και την εξοικείωση τους με μεθόδους σωστής προσέγγισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την Iατρική ελαχίστων πόρων που ασκείται στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου.

Που θα πραγματοποιηθεί;
Στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου:
Παναγή Τσαλδάρη/Πειραιώς 33, 105 52 Αθήνα

Πότε θα πραγματοποιηθεί;
Εισαγωγική Συνάντηση – 9/11 και ώρα 14:45
Πρακτική Άσκηση – 12/11 εώς 21/12

Κόστος
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Πιστοποίηση συμμετοχής
Δίνονται πιστοποιητικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν 80% και πάνω του προγράμματος, δηλαδή την εισαγωγική συνάντηση και 8 επισκέψεις στα πολυϊατρεία.