Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου 2019 | Αλεξανδρούπολη

Το φετινό Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου της HelMSIC πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από τις 23 έως τις 25 Μαρτίου. Εβδομήντα ενεργά μέλη από όλες τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν ιδέες, να εκπαιδευτούν και να οργανώσουν τις επόμενες δράσεις τους. Στη συνάντηση αυτή οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν, τόσο με θέματα που αφορούσαν τον πανελλήνιο χαρακτήρα της HelMSIC, όσο και με τους Τομείς Δράσης της.

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση αυτή;

Η θεματολογία του Διοικητικού Συμβουλίου περιελάμβανε τις αναφορές δράσεις των τοπικών επιτροπών και της πανελλήνιας ομάδας, την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης καθώς και ζητήματα επί του αρχείου και των εξωτερικών συνεργατών της HelMSIC. Ακόμη, συζητήθηκε το στρατηγικό πλάνο για την επόμενη τριετία ενώ παρουσιάστηκαν και οι επόμενες διεθνείς συναντήσεις με τους Έλληνες φοιτητές που θα μας εκπροσωπήσουν.

Στην τριήμερη αυτή Πανελλήνια Συνάντηση δεν έλειψαν φυσικά τα διάφορα trainings και sessions όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω σε διάφορες θεματικές τόσο ιατρικού όσο και κοινωνικού χαρακτήρα και δεξιοτήτων. Πρόσβαση στα φάρμακα, human trafficking, global health, μεθοδολογία της έρευνας, σεξουαλικά δικαιώματα, συστήματα υγείας και ανταλλαγές φοιτητών ήταν μερικά από τα θέματα πάνω στα οποία οι συμμετέχοντες ευαισθητοποιήθηκαν, προβληματίστηκαν και αντάλλαξαν ιδέες.

Τι κέρδισαν τα ενεργά μέλη από την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο;

Η Πανελλήνια Ομάδα και οι Τοπικές Επιτροπές παρουσιάζουν την δράση τους και μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη των δράσεων της HelMSIC συνολικά.

Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τη δομή και τη λειτουργία της HelMSIC καθώς και πως αυτή διοικείται σε πανελλήνιο επίπεδο.

Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι μια πανελλήνια συνάντηση επιτρέπει και σε φοιτητές ιατρικής από διαφορετικά μέρη της χώρας αλλά με κοινούς στόχους και αξίες να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν και να αλληλεπιδράσουν.

Από ποιον διοργανώνεται ένα Διοικητικό Συμβούλιο;

Όπως όλες οι δράσεις της HelMSIC, ένα Διοικητικό Συμβούλιο διοργανώνεται από φοιτητές Ιατρικής για τους φοιτητές Ιατρικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου 2019 διοργάνωσαν τα ενεργά μέλη της τοπικής επιτροπής Αλεξανδρούπολης και το περιεχόμενο διαμόρφωσε η Πανελλήνια Ομάδα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες και υποστηρικτές που βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της Πανελλήνιας Συνάντησης, Passatempo, Πορτοκάλι-Λεμόνι, Συντεχνία Αρτοποιών, Ουτοπία, Μύλοι Θράκης, Φροντιστήριο Μάμμου.

Επόμενο ραντεβού στη Γενική Συνέλευση της HelMSIC τον Μάιο στα Ιωάννινα!