Γενική Συνέλευση 2019 | Ιωάννινα

Η μεγαλύτερη πανελλήνια συνάντηση της χρονιάς, η Γενική Συνέλευση της HelMSIC, πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 17 με 19 Μαΐου. 80 περίπου μέλη από όλες τις τοπικές επιτροπές της οργάνωσης συγκεντρώθηκαν για ένα τριήμερο συζήτησης, εκπαίδευσης και λήψης αποφάσεων!

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της HelMSIC αποτελεί τη σημαντικότερη πανελλήνια συνάντηση της χρόνιας. Κατά τη διάρκειά της, φοιτητές ιατρικής – ενεργά μέλη της HelMSIC από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν και συζήτησαν για διοικητικά θέματα που αφορούν ολόκληρη τη HelMSIC. Παράλληλα εκπαιδεύτηκαν πάνω στους έξι τομείς δράσης της οργάνωσης αλλά και σε γενικές δεξιότητες όπως η διαχείριση ομάδων (Leadership), η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence & Communication) άλλα και η μεθοδική άσκηση πίεσης (Advocacy). Με αυτόν τον τρόπο εξέλιξαν τις γνώσεις και δεξιότητες τους ενώ αντάλλασσαν ιδέες και προβληματισμούς με τους συνομηλίκους τους.

Η Γενική Συνέλευση περιλάμβανε σημαντικές ολομέλειες (plenaries) των μελών και συζήτηση πάνω σε τρέχοντα ζητήματα, όπως η διοργάωση της EMSA Autumn Assembly στην Αθήνα, οι απολογισμοί των μελών της Πανελλήνιας Ομάδας και των Τοπικών Επιτροπών και ο οικονομικός απολογισμός της θητείας. Ξεχωριστή θέση στο περιεχόμενο είχαν φυσικά οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Πανελλήνιας Ομάδας για τη θητεία 2019/20, αλλά και η ψήφιση του νέου Στρατηγικού Πλάνου της HelMSIC, για την τριετία 2019-22.

Αναπόσπαστο κομμάτι τα sessions των έξι τομέων δράσης, στα οποία οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να κάνουν την ανασκόπιση της χρονιάς και να θέσουν τις βάσεις για την νέα θητεία. Δεν έλλειψαν τα εκπαιδευτικά trainings ομοταγούς εκπαίδευσης πάνω σε δεξιότητες όπως leadership, διαχείριση των ανταλλαγών και planning.

Ένα από τα κομμάτια που έκαναν την συνάντηση ξεχωριστή ήταν το θεματικό session σε θεματικές της Ψυχικής Υγείας. που πραγματοποιήθηκε την πρώτη ημέρα. Πιο συγκριμένα, ο Πέτρος Σκοπινάκης, καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε στο θέμα της Επαγγελματικής Εξουθένωσης (burnout) στους επαγκελματίες υγείας παρουσιάζοντας τα ποσοστά εμφάνισης του φαινομένου, τους λόγους που οδηγούν σε αυτό καθώς και τους τρόπους αντίληψης και αντιμετώπισης του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τοπική επιτροπή Ιωαννίνων για τη διοργάνωση και τη φιλοξενία, καθώς επίσης και τους υποστηρικτές μας. Επόμενη συνάντηση, το καλοκαιρινό Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου.

Ραντεβού στην καλοκαιρινή Πανελλήνια Συνάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη!