Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου 2019 | Πάτρα

Στις 15-17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το Διοικητικό Συμβούλιο της HelMSIC. Το Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου αποτελεί μία από τις τέσσερις ετήσιες πανελλήνιες συναντήσεις και σε αυτήν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν περισσότεροι από 90 φοιτητές Ιατρικής.

Στην τριήμερη αυτή συνάντηση συζητήθηκαν τόσο θέματα που αφορούσαν τον πανελλήνιο χαρακτήρα της HelMSIC, όσο και τους Τομείς Δράσης (Δημόσια Υγεία, Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία, Ερευνητικές Ανταλλαγές, Κλινικές Ανταλλαγές, Ιατρική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη). Επιπλέον, στην Πανελλήνια αυτή συνάντηση ψηφίστηκε ο Τελικός Προϋπολογισμός για την φετινή χρονιά, που περιγράφει τα έσοδα και τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει η HelMSIC. Φυσικά, όπως και σε κάθε Πανελλήνια Συνάντηση τα μέλη είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά – βιωματικά σεμινάρια που τους βοηθούν να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες, προσωπικές ικανότητες και να αποκτήσουν γνώσεις σε  θέματα της επικαιρότητας.

Τι κέρδισαν τα μέλη HelMSIC από την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο;

Μέσω της επίσημης και αναλυτικής παρουσίασης των δράσεων της Πανελλήνιας Ομάδας και των επτά Τοπικών Επιτροπών, τα ενεργά μέλη γνώρισαν καλύτερα τις ομάδες στις οποίες ανήκουν και την ίδια την HelMSIC. Επίσης, πάρθηκαν αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και τα ενεργά μέλη ανακάλυψαν νέες πτυχές της.

Παράλληλα, σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εξωτερικοί συνεργάτες βρέθηκαν εκεί για να μας μιλήσουν για διάφορα θέματα. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν περισσότερα για την Ψυχικη Υγεία και την αναγκαιότητα έγκυρης ενημέρωσης για αυτήν. Συγκεκριμένα σημαντικό κομμάτι αποτέλεσε το Theme Event πάνω στην θεματική της Ψυχικής Υγείας, με ομιλίες από εκπροσώπους της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας καθώς και των Γιατρών του Κόσμου. 

Σε αυτήν την Πανελλήνια Συνάντηση παρευρέθηκε και το ESN – Erasmus Students’ Network, το οποίο μαζί με τους Πανελλήνιους Υπευθύνους της HelMSIC συζήτησαν για την κινητικότητα των φοιτητών Ιατρικής και παρουσιάστηκε η δράση του. Μέσα από αυτήν την συνεργασία η HelMSIC και το ESN γνωρίστηκαν καλύτερα και υπήρξε ανταλλαγή καλών πρακτικών σε κομμάτια που ασχολούνται και οι δύο φοιτητικές οργανώσεις όπως είναι οι ανταλλαγές.

Τι έκανε αυτή τη συνάντηση ξεχωριστή;

Η ιδιαιτερότητα αυτής της συνάντησης, ήταν ότι τα νέα μέλη αλληλεπίδρασαν με παλιά μέλη της οργάνωσης (alumni) που καθόρισαν την πορεία της. Τα παλιά μέλη HelMSIC συναντήθηκαν στην Πάτρα, παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την πραγματοποίηση της δεύτερης συνάντησης των μελών του δικτύου των παλιών μελών της HelMSIC.

Από ποιον διοργανώνεται ένα Διοικητικό Συμβούλιο;

Όπως όλες οι δράσεις της HelMSIC, ένα Διοικητικό Συμβούλιο διοργανώνεται από φοιτητές Ιατρικής για φοιτητές ιατρικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου 2019 διοργάνωσαν τα ενεργά μέλη της Τοπικής Επιτροπής Πάτρας.

Επόμενη πανελλήνια συνάντηση, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου 2020!