Χείρων Project 2020

Η ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των μειονοτήτων και των ευάλωτων κοινωνικών πληθυσμών, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη συνεχίζει μέχρι σήμερα να συνιστά τεράστια πρόκληση. 

Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα;

Η πρόσβαση στην υγεία για όλους, κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα ως κοινωνικό δικαίωμα.  Ωστόσο, οι νομικοί περιορισμοί, οι ελάχιστοι πόροι, και η έλλειψη κρατικής μέριμνας για τις ιδιαίτερες ανάγκες των πληθυσμών αυτών, ακυρώνει το δικαίωμα αυτό στην πράξη. Ειδικότερα, όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, η απουσία μιας στρατηγικής για την ομαλή ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την θέση τους, αφού τους αποκλείει από τα απαραίτητα μέσα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Στην χώρα μας, δεν υπάρχουν οργανωμένες κρατικές δομές ενημέρωσης των προσφυγικών πληθυσμών για τα δικαιώματά τους  στο σύστημα υγείας, όσο και για την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην προσέγγιση των ασθενών αυτών με σεβασμό στα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους γνωρίσματα. Επιπλέον, η απουσία διερμηνέων από τα ελληνικά νοσοκομεία καθιστά ανεπαρκή και αναποτελεσματική την επικοινωνία ιατρού – ασθενούς στα πλαίσια της κλινικής πράξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η HelMSIC, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, διοργανώνει για ένατη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα Χείρων

Τι περιλαμβάνει;

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο στάδια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του.

1ο στάδιο: Εισαγωγική Συνάντηση
Ενημερωτικό σεμινάριο διάρκειας περίπου 2 ωρών από τους Γιατρούς του Κόσμου με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο σύστημα υγείας και την ανάγκη παροχής δημόσιας, δωρεάν και καθολικής υγειονομικής κάλυψης στα άτομα που προσέρχονται στις μονάδες υγείας της χώρας. Παράλληλα, οι φοιτητές έρχονται σε πρώτη επαφή με  τους Γιατρούς του Κόσμου και τον τρόπο λειτουργίας των Ανοιχτών Πολυϊατρείων.

2ο στάδιο: Πρακτική Άσκηση (internship)
Πρακτική άσκηση διάρκειας 10 ημερών στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου. 

Σε ποιους απευθύνεται;

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές ιατρικής κλινικών ετών (3ο έτος και άνω), σε αριθμό που καθορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες των πολυϊατρείων.

Τι θα κερδίσω από την συμμετοχή μου;

Ο Χείρων είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών ιατρικής για την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, καθώς και την εξοικείωσή τους με μεθόδους σωστής προσέγγισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την ιατρική ελαχίστων πόρων που ασκείται στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου.

Πού θα πραγματοποιηθεί;

Στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου 

  • Σαπφούς 12, 105 53 Αθήνα 
  • Πτολεμαίων 29Α (εντός στοάς), 546 30 Θεσσαλονίκη

Πότε θα πραγματοποιηθεί;

Θεσσαλονίκη:
Εισαγωγική Συνάντηση | Πέμπτη, 05/03
Πρακτική Άσκηση | 09/03 έως 29/05

Αθήνα:
Eισαγωγική Συνάντηση | Πέμπτη, 05/03
Πρακτική άσκηση | 09-03 έως 29/05

Τα πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου λειτουργούν καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) απο τις 09.00-15.00 στην Αθήνα και από τις 09.00-16.00 στη Θεσσαλονίκη.

Κόστος

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Πιστοποίηση συμμετοχής

Δίνονται πιστοποιητικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν 80% και πάνω του προγράμματος, δηλαδή την εισαγωγική συνάντηση και 8 επισκέψεις στα πολυϊατρεία.

Δήλωσε συμμετοχή έως και τις 27/2