Ανακοίνωση σχετικά με τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των αποφοίτων Ιατρικής

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και την ελλειπή διαχείρισή του στο πρόβλημα που προέκυψε με το θέμα των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος στους απόφοιτους Ιατρικής της Ελλάδας, κοινοποιούμε το παρακάτω άρθρο εκφράζοντας τη θέση της HelMSIC και τη συμπαράσταση μας στους αποφοίτους που αδικήθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία, καλώντας ταυτόχρονα τους αρμόδιους φορείς να πάρουν θέση.

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος – Hellenic Medical Students International Committee (HelMSIC), δραστηριοποιείται και στις 7 Ιατρικές Σχολές της χώρας και οραματίζεται μία κοινωνία φοιτητών ιατρικής και μελλοντικών ιατρών που θα εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον αποδοχής, συναδελφικότητας και ίσων ευκαιριών. Δυστυχώς, οι πρόσφατες κινήσεις τους Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) δεν συνάδουν με τις αξίες αυτές.

Η HelMSIC αναγνωρίζει και επικροτεί την πρόταση του ΠΙΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – 28 Ιουλίου 2020) για ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Κρίνουμε πως αυτή η διαδικασία έθετε τα θεμέλια για μία δημοκρατική και αξιοκρατική μέθοδο για όλους τους αποφοίτους της χώρας, όχι μόνο στην εποχή COVID-19 αλλά και γενικότερα. Ωστόσο, η μη τήρηση της αρχικής ανακοίνωσης έχει προκαλέσει σύγχυση και αγωνία στους υποψηφίους μελλοντικούς γιατρούς της χώρας καθώς και ανισότητες μεταξύ τους λόγω της πρόωρης αποστολής βεβαιώσεων σε ορισμένους. 

Έτσι, θα θέλαμε να προτείνουμε τα εξής:

Α) Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αναγνωρίζοντας την ευθύνη και τις συνέπειες της απόφασης του, να αναλάβει την ευθύνη και να προτείνει μια διαδικασία με κοινό χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες που θα ισχύει για όλους τους αποφοίτους ιατρικής ανεξαρτήτως της περιφέρειας που δηλώνουν ειδικότητα. 

Επιπλέον, καλούμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να θέσει την ψηφιακή διαδικασία όπως αναρτήθηκε αρχικά (28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020) ως μόνιμη και πάγια για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα όλων των φοιτητών ιατρικής της χώρας ανεξαιρέτως ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους ιατρικών σχολών (περίοδοι εξεταστικής και ορκωμοσίας) και να αποφευχθούν παρόμοια λάθη στο μέλλον.

Β) Να υπάρξει κοινός συντονισμός στις τοπικές περιφέρειες για την τήρηση ενός κοινού χρονοδιαγράμματος όπως είχε οριστεί εξ αρχής, σχετικά με το πότε και πώς θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις.

Γ) Οι τοπικοί Ιατρικοί Σύλλογοι να τοποθετηθούν επί του θέματος προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τις αντίστοιχες περιφέρειες των συλλόγων ασκώντας πίεση για την διασφάλιση της νομιμότητας, διαφάνειας και της αξιοκρατίας της διαδικασίας υποστηρίζοντας έτσι τους νέους ιατρούς.

Δ) Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κινητοποιηθούν και να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την εσφαλμένη διαδικασία προκειμένου να ασκηθεί πίεση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Οι νέοι γιατροί καλούνται να ανταποκριθούν γρήγορα στις σύγχρονες ανάγκες της ιατρικής κοινότητας και να ασκήσουν το λειτούργημα της ιατρικής με επιστημονική και κοινωνική ευθύνη. Πιστεύουμε στην υπευθυνότητα και οργανωτικότητα των αρμοδίων φορέων για την επίλυση του προβλήματος και τονίζουμε την σημασία υποστήριξης των νέων γιατρών στα πρώτα τους βήματα για την επιλογή καριέρας και την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Comments are closed.