Συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής στην 70η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του WHO

Το διήμερο 14-15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 70ο European Regional Committee Meeting του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν φοιτητές Ιατρικής της Ελλάδας. 

Στη συνάντηση αυτή, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση, συμμετέχουν εκλεγμένοι αξιωματούχοι του WHO, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας όλων των χωρών μελών του Ευρωπαϊκού τμήματος του οργανισμού. Η Agenda περιλαμβάνει ποικίλη θεματολογία από συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές υγείας και πώς αυτές εφαρμόζονται, μέχρι το μακροχρόνιο σχεδιασμό για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του WHO. Πέραν όμως των κρατικών φορέων στις συναντήσεις του WHO συμμετέχουν και Non State Actors (NSAs), μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συνεργάζονται στενά με τον WHO σε διάφορα επίπεδα, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στα events του οργανισμού.

Δύο τέτοιες οργανώσεις (NSAs) και μακροχρόνιοι συνεργάτες του WHO αποτελούν η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανώσεων Φοιτητών ΙατρικήςIFMSA, καθώς και η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Φοιτητών ΙατρικήςEMSA, οι οποίες στέλνουν σταθερά αποστολές εκπροσώπησης σε συναντήσεις του WHO. 

Η HelMSIC, ως η μοναδική οργάνωση που εκπροσωπεί τους φοιτητές Ιατρικής της Ελλάδας σε αυτά τα δίκτυα, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές Ιατρικής, ενεργά μέλη της οργάνωσης να συμμετάσχουν στις συναντήσεις του WHO ως μέλη των delegations της IFMSA και της EMSA.

Πιο συγκεκριμένα, στη φετινή πανευρωπαϊκή συνάντηση, η οποία έγινε online λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας COVID-19, συμμετείχαν 4 μέλη HelMSIC, φοιτητές Ιατρικής, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις δομές του WHO και να έρθουν σε επαφή με τη λειτουργία και τον σχεδιασμό πολιτικών για την υγεία σε διεθνές επίπεδο.

 • Εισαγωγικές Ομιλίες από τον Γενικό Διευθυντή (Dr. Tedros Ghebreyesus) και τον Περιφερειακό Διευθυντή για την Ευρώπη (Dr. Hans Kluge) του WHO
  Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανταπόκριση στην Πανδημία της COVID-19 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάγκη κοινής συσπείρωσης όλων των κρατών μελών για την διαχείριση της κρίσης. Έμφαση δόθηκε ακόμη, στην ανάγκη για ενδυνάμωση των Εθνικών Συστημάτων Υγείας και στην ενίσχυση του υγειονομικού ανθρώπινου δυναμικού, ενώ στο τέλος των ομιλιών όλα τα κράτη μέλη τοποθετήθηκαν θετικά μέσω statements υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη ιδιαίτερα προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • European Programme of Work
  Συζητήθηκε η στρατηγική και οι προτεραιότητες του WHO για τα επόμενα πέντε χρόνια (2020-2025) αλλά και η ανάγκη προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα της COVID-19. Βασικοί στόχοι η ενδυνάμωση της υγειονομικής ηγεσίας σε εθνικό επίπεδο, η ενίσχυση της συνεργασίας και της ισοτιμίας μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και η επαναφορά της ψυχικής υγείας στο προσκήνιο.
 • Εξέλιξη του WHO σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
  Δόθηκε έμφαση στην εξασφάλιση της διαφάνειας στις αποφάσεις που παίρνονται, την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του WHO ως φορέα υγείας, αλλά και στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας με μηδενική ανοχή σε περιστατικά έμφυλης βίας ή διακρίσεων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θέματος είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και φοιτητές Ιατρικής μέσω της IFMSA. Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό statement εδώ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου του 1948, ενώ η μέρα ίδρυσης καθιερώθηκε αργότερα ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

Αποτελείται από:

 • 194 κράτη μέλη
 • 6 Περιφερειακά Γραφεία (Regional Offices)
 • 147 Εγχώρια Γραφεία (Country Offices)

και συνεργάζεται με 193 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μεταξύ των οποίων η IFMSA και η EMSA.
Έδρα του WHO είναι η Γενεύη της Ελβετίας, όπου και διεξάγεται κάθε χρόνο η Γενική Συνέλευση της οργάνωσης, η World Health Assembly (WHA) στην οποία επίσης μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές Ιατρικής μέσω της IFMSA.
Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του WHO αποτελείται από 53 κράτη μέλη έχει έδρα την Κοπεγχάγη της Δανίας και συνεδριάζει μια φορά το χρόνο στο European Regional Committee.

Βασικός ρόλος του WHO είναι να διευθύνει και να συντονίζει τις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση της Παγκόσμιας Υγείας ενώ οι κύριοι τομείς εργασίας του είναι τα Συστήματα Υγείας, οι Μεταδιδόμενες και μη Μεταδιδόμενες Νόσοι, η πρόληψη, η επιτήρηση και η αντιμετώπιση ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας και μέλη HelMSIC θεωρούμε πολύ σημαντική την ουσιαστική εμπλοκή των νέων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο χώρο της υγείας αλλά και την προώθηση του αναβαθμισμένου ρόλου που ένας φοιτητής Ιατρικής μπορεί να έχει σε τοπικό, πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. 

Από την υποστήριξη στη διαχείριση της COVID-19 μέχρι την χάραξη πολιτικών υγείας σε διεθνές επίπεδο η συμβολή των φοιτητών Ιατρικής δεν είναι αμελητέα και η ενεργοποίηση τους πάνω σε αντίστοιχα ζητήματα είναι ένας τους βασικούς στόχους της HelMSIC για τη φετινή χρονιά.