Χείρων Project 2020

Η ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των μειονοτήτων και των ευάλωτων κοινωνικών πληθυσμών, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη συνεχίζει μέχρι σήμερα να συνιστά τεράστια πρόκληση. 

Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα;

Η πρόσβαση στην υγεία για όλους, κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα ως κοινωνικό δικαίωμα. Ωστόσο, οι νομικοί περιορισμοί, οι ελάχιστοι πόροι και η έλλειψη κρατικής μέριμνας για τις ιδιαίτερες ανάγκες των πληθυσμών αυτών ακυρώνει το δικαίωμα αυτό στην πράξη. Ειδικότερα, όσον αφορά στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, η απουσία μιας στρατηγικής για την ομαλή ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την θέση τους, αφού τους αποκλείει από τα απαραίτητα μέσα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Στην χώρα μας, δεν υπάρχουν οργανωμένες κρατικές δομές ενημέρωσης των προσφυγικών πληθυσμών για τα δικαιώματά τους  στο σύστημα υγείας, όσο και για την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην προσέγγιση των ασθενών αυτών με σεβασμό στα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους γνωρίσματα. Επιπλέον, η απουσία διερμηνέων από τα ελληνικά νοσοκομεία καθιστά ανεπαρκή και αναποτελεσματική την επικοινωνία ιατρού – ασθενούς στα πλαίσια της κλινικής πράξης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η HelMSIC, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, διοργανώνει για δέκατη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα Χείρων

Τι περιλαμβάνει;

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο στάδια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του.
1ο στάδιο: Εισαγωγική  Online Συνάντηση
Ενημερωτικό online σεμινάριο διάρκειας περίπου 2 ωρών από τους Γιατρούς του Κόσμου με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο σύστημα υγείας και την ανάγκη παροχής δημόσιας, δωρεάν και καθολικής υγειονομικής κάλυψης στα άτομα που προσέρχονται στις μονάδες υγείας της χώρας καθώς και τα προβλήματα πρόσβασης στην υγεία των ομάδων αυτών τον καιρό της πανδημίας του COVID-19.

2ο στάδιο: Πρακτική Άσκηση (internship)
Πρακτική άσκηση διάρκειας 10 ημερών στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου. 

Προαιρετικά, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μετά από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αίτηση συμμετοχής, να συμμετέχουν στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης στις παρακάτω δράσεις των Γιατρών του Κόσμου:

  • Ομάδες πεδίου των Γιατρών του Κόσμου (street-work) στην Αθήνα και τον Πειραιά με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19, παροχή  kit υγιεινής με σαπούνι, απολυμαντικά χεριών, γάντια και μάσκες σε άστεγο πληθυσμό.
  • Ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19 και παροχή kit ατομικής υγιεινής σε χώρους όπως δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, camps κλπ.
  • Επίσκεψη σε σχολεία για προληπτικό παιδιατρικό έλεγχο μαθητών και συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (ΑΔΥΜ).

Σε ποιους απευθύνεται;

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν 4 φοιτητές Ιατρικής κλινικών ετών (4ο έτος και άνω), αριθμός που καθορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες των πολυϊατρείων και φυσικά με βάση και την παρούσα κατάσταση με τον COVID-19.

Τι θα κερδίσω από την συμμετοχή μου;

Ο Χείρων είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής για την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, καθώς και την εξοικείωση τους με μεθόδους σωστής προσέγγισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την ιατρική ελαχίστων πόρων που ασκείται στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου.

Που θα πραγματοποιηθεί;
Στο ανοιχτό πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου:
Σαπφούς 12, 105 53 Αθήνα 

Πότε θα πραγματοποιηθεί;
Εισαγωγική Συνάντηση – 21/10 
Πρακτική Άσκηση – 26/10 έως 20/12

Κόστος
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Πιστοποίηση συμμετοχής
Δίνονται πιστοποιητικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες που θα συμμετέχουν στην εισαγωγική συνάντηση και σε τουλάχιστον 5 επισκέψεις στα πολυϊατρεία.

Οι δηλώσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 17/10.

Δήλωσε συμμετοχή ως τις 17/10!