Transcare| Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας

Τι είναι το Transcare Project;

Το έργο Transcare: Improving access to healthcare for transgender individuals/Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί ένα διετές πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ασφαλή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα. Συντονιστής της κοινοπραξίας και της υλοποίησης του έργου είναι το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, τη Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, το Orlando LGBT+, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τη Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής – HelMSIC, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τη ReadLab -Research Innovation and Development Lab.

Τα τρανς άτομα βιώνουν σημαντικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας, γεγονός που έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και τη φροντίδα της υγείας τους. Αναγνωρίζοντας τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και τη λανθασμένη προσέγγιση και παροχή υπηρεσιών υγείας προς αυτά, η οποία παραβιάζει τα δικαιώματά τους, γεννήθηκε η ιδέα του Transcare. Πρόκειται για ένα έργο που συνσχεδιάστηκε από ακαδημαϊκούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους της ιατρικής κοινότητας, με σκοπό να αναδεικνύει και να εμπλέκει στις δράσεις του εκπροσώπους της ομάδας στόχου και να διασφαλιστεί η πιο συμπεριληπτική και αποδοτική υλοποίησή του. Απώτερος σκοπός της κοινοπραξίας είναι οι υγειονομικοί να έρθουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με την πραγματικότητα και τις ανάγκες των τρανς ατόμων και να εφοδιαστούν με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, εξασφαλίζοντας το κλίμα εμπιστοσύνης που απαιτεί κάθε σχέση ιατρού-ασθενούς.

Το όραμα του προγράμματος

Όραμά μας είναι οι δομές υγείας να στελεχώνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εξοπλισμένο με ενσυναίσθηση και κατανόηση της ποικιλομορφίας δημιουργώντας ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης προς όλες, όλους και όλα ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή/και την έκφραση φύλου. Δομές που τα τρανς άτομα θα νιώθουν ασφαλή και σίγουρα για τις υπηρεσίες που θα δεχθούν και θα μπορούν να εκφράσουν ό,τι τα προβληματίζει, όπως κάθε ασθενής – ισότιμα και ελεύθερα.

Ο ρόλος της HelMSIC

H HelMSIC-Hellenic Medical Students’ International Committee μέσα από τον τομέα δράσης της SCORA (Τομέας Δράσης Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας) έχει ως στόχο την ενημέρωση και  εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, αλλά και μέσω αυτών την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση και του ευρύτερου κοινού, σε θέματα σεξουαλικότητας, αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και δικαιωμάτων, καθώς και το στίγμα που υπάρχει γύρω από αυτά. Απώτερος στόχος είναι η εξασφάλιση μελλοντικών ιατρών εξοικειωμένων με ανάλογα ζητήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μελλοντικοί ιατροί που να είναι σε θέση να επηρεάζουν θετικά τη στάση ζωής των ανθρώπων που φροντίζουν και που είναι σφαιρικά εκπαιδευμένοι και απαλλαγμένοι από στάσεις και συμπεριφορές που ενδεχομένως εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και στηρίζουν την εξατομικευμένη ιατρική. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η HelMSIC αποτελεί έναν από τους συνεργάτες του προγράμματος. Σε επικοινωνία και με τους υπόλοιπους εταίρους, προσφέρει την πλευρά του φοιτητή Ιατρικής και μελλοντικού επαγγελματία υγείας που οφείλει να είναι ολιστικά ενημερωμένος και ευαισθητοποιημένος. Η HelMSIC είναι υπεύθυνη για τη δόμηση της στρατηγικής διάδοσης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το έργο, εξασφαλίζοντας ότι το υλικό που θα προκύψει από το Transcare θα “φτάσει” στο επιθυμητό κοινό και θα υλοποιηθεί το όραμα του έργου, φέρνοντας αλλαγές που θα υιοθετηθούν και θα εφαρμόζονται και μετά το πέρας αυτού.

Μείνετε συντονισμένοι για τις εξελίξεις του Transcare, καθώς πολλές από τις ακόλουθες δράσεις του προγράμματος αφορούν την ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά Φοιτητών Ιατρικής!