Ημερίδα “Ιατρική & Έρευνα”

Τον τελευταίο χρόνο, και με αφορμή την πανδημία, γίνεται έντονα λόγος για τις πυρετώδεις προσπάθειες ερευνητών για την κατανόηση και την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού, ενώ ολόκληρος ο κόσμος είχε εναποθέσει την ελπίδα τους στην γρήγορη ανάπτυξη του εμβολίου

Η ιατρική έρευνα, είτε με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων είτε με τον καθορισμό αποτελεσματικής θεραπείας ή την απάντηση σε δύσκολα ερωτήματα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο της επιστήμης και κατά συνέπεια στην κοινωνία. Χωρίς την διαρκή και απρόσκοπτη εξέλιξη της ιατρικής έρευνας τίποτα από όσα έχουμε πετύχει στον τομέα της Ιατρικής δεν θα ήταν εφικτό. Οι μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας θα κληθούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη αυτή. Υπό το πρίσμα αυτό, η Ερευνητική Εκπαίδευση δεν μπορεί να λείπει από καμία Ιατρική σχολή. 

Στην Ελλάδα, ενώ ιατρική έρευνα διεξάγεται κυρίως εντός των Ιατρικών σχολών, δεν παρέχεται συστηματική ερευνητική εκπαίδευση από το πρόγραμμα σπουδών στο σύνολο των φοιτητών Ιατρικής, ενώ δεν υπάρχει επίσημη οδός εμπλοκής στην ερευνητική διαδικασία. 

Η HelMSIC, αναγνωρίζοντας την αξία της Ερευνητικής Εκπαίδευσης για τους φοιτητές Ιατρικής, έχει ψηφίσει ως προτεραιότητά της για φέτος την “Εκπαίδευση και Πρόσβαση στην Έρευνα”. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει την online Ημερίδα “Ιατρική & Έρευνα” υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτο Pasteur και με την στήριξη των Ιατρικών σχολών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Λάρισας και Ιωαννίνων

Η ημερίδα αποσκοπεί στα ακόλουθα:

  • Την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της έρευνας για έναν προπτυχιακό φοιτητή Ιατρικής
  • Την εκπαίδευση σε βασικές θεματικές της Ιατρικής έρευνας
  • Την ενημέρωση σχετικά με την Ιατρική Έρευνα που λαμβάνει χώρα στην εκάστοτε Ιατρική σχολή
  • Την επαφή των συμμετεχόντων με ερευνητές και ερευνητικές ομάδες

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία στάδια και θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες.

Πρώτη Ημέρα – συνολική διάρκεια πέντε ωρών. 

  • 1ο στάδιο | Ομιλίες για την σημασία της έρευνας και workshops ερευνητικής μεθοδολογίας όπου οι φοιτητές εναλλάσσονται (rotation)
  • 2o στάδιο | Παρουσιάσεις Ερευνητικών Projects από ερευνητικές ομάδες της εκάστοτε Ιατρικής σχολής και άλλων ερευνητικών φορέων

Δεύτερη Ημέρα – συνολική διάρκεια μίας ώρας και τριάντα λεπτών.

  • 3ο στάδιο | Training Ομοταγούς Εκπαίδευσης σχετικά με την δημοσίευση και παρουσίαση ερευνητικού αποτελέσματος.

Πρώτη Ημέρα
Αθήνα | Τετάρτη 17/03, 16:00-20:30
Ηράκλειο | Κυριακή 21/03, 16:00-20:30
Θεσσαλονίκη | Κυριακή 21/03, 10:00-14:30
Ιωάννινα | Σάββατο 20/03, 10:00-14:30
Λάρισα | Σάββατο 20/03, 16:00-20:30
Πάτρα | Σάββατο 20/03, 10:30-15:00

Δεύτερη Ημέρα
Αθήνα | Πέμπτη 18/03, 17:00-19:00
Ηράκλειο | Τρίτη 23/03, 18:00-20:00
Θεσσαλονίκη | Δευτέρα 22/03, 19:00-21:00
Ιωάννινα | Κυριακή 21/03, 11:00-13:00
Λάρισα | Κυριακή 21/03, 11:00-13:00
Πάτρα | Κυριακή 21/03, 11:00-13:00

Οι συμμετέχοντες της Ημερίδας θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης εφόσον παρακολουθήσουν  2 workshops της 1η ημέρας, το Peer Education Training της 2ης ημέρας (αν επιλεγούν) και συμπληρώσουν την φόρμα αξιολόγησης. 

Το πρόγραμμα “Ιατρική & Έρευνα” είναι μία προσπάθεια εισαγωγής των φοιτητών στον κόσμο της έρευνας! 

Δήλωσε συμμετοχή ως τις 11/3!