27 Μαΐου | Παγκόσμια Ημέρα Επείγουσας Ιατρικής

Η Παγκόσμια Ημέρα Επείγουσας Ιατρικής έχει καθιερωθεί να εορτάζεται στις 27 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής. Στόχοι αυτής της ημέρας είναι η ανάδειξη των απαιτήσεων της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της και η κινητοποίηση φορέων για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και των συνθηκών εργασίας σε μονάδες επειγόντων περιστατικών. 

Η Επείγουσα Ιατρική περιλαμβάνει την προ-νοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή Διαλογή, την Αναζωογόνηση, την αρχική εκτίμηση και διαχείριση αδιαφοροποίητων έκτακτων και επειγόντων περιστατικών μέχρι την έξοδο τους από το νοσοκομείο ή τη μεταβίβασή τους στις φροντίδες άλλου γιατρού ή επαγγελματία υγείας.

Η SCOME (Τομέας Δράσης για την Ιατρική Εκπαίδευση) με αφορμή και τη θεματική του Health Workforce (Ανθρώπινο δυναμικό για την υγεία), γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Επείγουσας Ιατρικής. 

Η Αναβάθμιση της Επείγουσας Ιατρικής μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο σύστημα υγείας σε ότι αφορά τη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας, αλλά και τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας!

Επείγουσα Ιατρική στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα Δικαίωμα εξειδίκευσης στην Ε.Ι. έχουν:

 • Όσοι κατέχουν μια από τις ακόλουθες ειδικότητες: Παθολογία, Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Ορθοπεδική, Παιδιατρική και Γενική Ιατρική
  Η διάρκεια σε αυτή τη περίπτωση είναι 2 έτη
 • Όσοι κατέχουν τον τίτλο εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας για τους οποίους η εκπαίδευση  διαρκεί 1 έτος

Τι προτείνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Επείγουσας Ιατρικής;
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Επείγουσας Ιατρικής απαραίτητα κρίνονται:

 • Η ενίσχυση του υγειονομικού δυναμικού στον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής, όχι μόνο του ιατρικού προσωπικού αλλά και των νοσηλευτών, του παραϊατρικού προσωπικού, των διασωστών, των τεχνιτών κ.α.
 • Η αύξηση των πόρων και η αναβάθμιση του εξοπλισμού
 • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού
 • Η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική για τη διασφάλιση επαρκώς καταρτισμένου δυναμικού
 • Η Κινητοποίηση των Κυβερνήσεων

Ειδικά στη χώρα μας κρίνεται επιπλέον απαραίτητη η αναγνώριση της Επείγουσας Ιατρικής σαν ειδικότητα σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής  

Ποιoς είναι ο ρόλος της Προπτυχιακής εκπαίδευσης;
Η προπτυχιακή εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη της ανάγκης σε προσωπικό μέσω της επαρκούς κατάρτισης των αποφοίτων Ιατρικών σχολών. Η εκπαίδευση για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών οφείλει να εστιάσει στα εξής:  

 • Σφαιρική προσέγγιση ασθενών
  Οι ασθενείς προσέρχονται με συμπτώματα και όχι με διάγνωση, επομένως η παροχή φροντίδας δεν επικεντρώνεται σε όργανα.
 • Διαλογή
  Διαδικασία ιεράρχησης της παροχής φροντίδας που βασίζεται στην αξιολόγηση ζωτικών παραμέτρων ώστε οι ασθενείς να ταξινομούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού ή της νόσου, την πρόγνωση και την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.
 • Άμεση λήψη αποφάσεων
  Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η δεύτερη διαλογή, η άμεση ή/και οριστική φροντίδα στα ΤΕΠ, ο σχεδιασμός για εισαγωγή ή εξιτήριο.
 • Προνοσοκομειακή φροντίδα
  Πρωτοβάθμια εκτίμηση και σταθεροποίηση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Επίσης αποτελεί σημείο μετάβασης απο τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νοσοκομείο.
 • Εστιασμένο ιστορικό και φυσική εξέταση
  Η λήψη ιστορικού είναι εστιασμένη στα συμπτώματα με τα οποία ο ασθενής προσέρχεται και σε κλινικά ευρήματα που απαιτούν άμεσης φροντίδας. 
 • Περιβαλλοντικές ασθένειες και τραυματισμοί
  Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Επείγουσας Ιατρικής έχει δομήσει ένα πρόγραμμα προπτυχιακής εκπαίδευσης το οποίο συντελεί στην επαρκή κατάρτιση ενός μελλοντικού ιατρού προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά. Σε αυτό βασίζεται και ο Ευρωπαϊκός Οδηγός Σπουδών για την επείγουσα ιατρική.

Μπορείτε να το βρείτε εδώ 

Η Δράση της HelMSIC
Η HelMSIC στο πλαίσιο του τομέα δράσης της Ιατρικής Εκπαίδευσης αναγνωρίζοντας την ανάγκη των φοιτητών ιατρικής για απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και στοχευμένων γνώσεων διοργανώνει το “Summer School|Προετοιμασία για το Αγροτικό Ιατρείο”, ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που έχει ως στόχο την επαρκή κατάρτιση των φοιτητών Ιατρικής για την υπηρεσία υπαίθρου και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων workshops και διαλέξεις για τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών.

Παράλληλα διοργανώνει τη Διημερίδα Ειδικοτήτων, η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση των Φοιτητών Ιατρικής για τις επαγγελματικές τους επιλογές μετά τη λήψη του πτυχίου τους, τις δυνατότητες για λήψη ειδικότητας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Πώς μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για την Επείγουσα Ιατρική;
Περισσότερες πληροφορίες για την εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική μπορείς να βρεις στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://www.isth.gr/images/uploads/files/exeidik2018.pdf
Επίσης μπορείς να μάθεις σε ποιες χώρες της Ευρώπης αποτελεί ειδικότητα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eusem.org/images/EM_primary_specialty_status_in_EU_2020.pdf 

Πηγές και links για περαιτέρω ενημέρωση: