Γενική Συνέλευση 2021|Online

Στις 17 & 21-23 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της HelMSIC μέσω της πλατφόρμας zoom. H Γενική Συνέλευση είναι μια από τις τέσσερις πανελλήνιες συναντήσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο και η μεγαλύτερη εξ αυτών. Πάνω από 100 φοιτητές Ιατρικής – ενεργά μέλη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να εκπαιδευτούν και να λάβουν αποφάσεις, που αφορούν τη HelMSIC στο σύνολό της.

Ταυτόχρονα έγιναν εκπαιδευτικά sessions πάνω στους έξι τομείς δράσης μας σε θεματικές όπως “Οι κοινωνικοί παράγοντες που καθορίζουν την υγεία”, “Trafficking” και “Ακαδημαϊκή αναγνώριση”. Όλα τα sessions ολοκληρώθηκαν πραγματοποιώντας έναν ετήσιο απολογισμό των ομάδων των τομέων δράσης και συζήτηση επί των βάσεων των θεματικών για την επόμενη θητεία. Έτσι, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εξελίξουν το φάσμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, καθώς και να ανταλλάξουν ιδέες ή προβληματισμούς μεταξύ τους. Επίσης πραγματοποιήθηκε το “End Of Term” Session, στο οποίο τα μέλη είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν όσα έγιναν τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά της HelMSIC, αλλά και να συζητήσουν περαιτέρω για όσα έρχονται στο άμεσο μέλλον. 

Η Γενική Συνέλευση περιελάμβανε και τις ολομέλειες (plenaries), με συζήτηση των μελών σε τρέχοντα θέματα, αλλά και τους απολογισμούς των μελών της Πανελλήνιας Ομάδας, των τοπικών επιτροπών και τον οικονομικό απολογισμό της θητείας. Έλαβε χώρα η ψήφιση του πρώτου Policy Document, με θέμα “Εξαρτήσεις και Στίγμα”, που αποτελεί σημαντικό βήμα αλλά και επίτευγμα για τη HelMSIC. Τέλος έγινε και η ψήφιση των επόμενων Θεματικών Επικέντρωσης 2021/22 σχετικά με “Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στην Υγεία”, “Δεξιότητες στην Ιατρική”, “Εκπαίδευση και Πρόσβαση στην Έρευνα”, “Εμβόλια και Ανοσοποίηση”, “Παγκόσμια Υγεία” και τη “Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση”. Αναπόσπαστο κομμάτι του περιεχομένου αποτέλεσαν και οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Πανελλήνιας Ομάδας για τη θητεία 2021/22.

Ακολουθώντας τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας που ισχύουν για την προστασία της Δημόσιας Υγείας κατά την ισχύουσα επιδημιολογική κατάσταση με την πανδημία COVID-19, αποφασίστηκε ακόμη μια φορά η συνέλευση να διεξαχθεί στην ηλεκτρονική της μορφή. Παρά την online πραγματικότητα όμως, καταφέραμε να εκπαιδευτούμε, να αλληλεπιδράσουμε, να συζητήσουμε και στην τελική να το διασκεδάσουμε!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τοπική επιτροπή Ιωαννίνων για τη διοργάνωση. Επόμενη συνάντηση το καλοκαιρινό Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου!