Χείρωνας 2022

Η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί μέχρι και σήμερα – παρά την ήδη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια – θεμελιώδες ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η πρόσβαση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μειονοτήτων στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί ακόμη πρόκληση.

Κατάσταση στην Ελλάδα | Το δικαίωμα στην υγεία, προστατεύεται συνταγματικά, και αυτό αποτελεί και την απόδειξη της σημασίας του για το κοινωνικό σύνολο. Στον αντίποδα, τα σωρευτικά προβλήματα ένταξης στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας, καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που αντιμετωπίζουν πολλές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, επιβεβαιώνουν την έλλειψη της κρατικής μέριμνας για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, δημιουργώντας έτσι ένα χάσμα μεταξύ νομοθεσίας και πράξης στην καθημερινότητα των ασθενών.

Στη χώρα μας, ποικίλοι παράγοντες, όπως η απουσία οργανωμένων κρατικών δομών ενημέρωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων για τα δικαιώματά τους στο σύστημα υγείας, η απουσία διερμηνέων από τα ελληνικά νοσοκομεία, η μη παροχή υπηρεσιών υγείας από δημόσιες δομές σε άτομα που δε διαθέτουν ΑΜΚΑ, αλλά και οι διαρκώς συρρικνούμενες κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας και ο συχνός αποκλεισμός ατόμων ποικίλων κοινοτήτων (πχ. Ρομά), λόγω του στίγματος που τις συνοδεύει, αποτελούν μόνο μερικές από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποιες κοινωνικές ομάδες κατά την προσπάθεια τους να έχουν πρόσβαση στο πανανθρώπινο αγαθό της υγείας. Επίσης η έλλειψη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού όσον αφορά την προσέγγιση ασθενών που φέρουν ιδιαίτερα γνωρίσματα και βιώματα, καθιστούν ανεπαρκή και αναποτελεσματική την επικοινωνία Ιατρού-ασθενούς στα πλαίσια της κλινικής πράξης.

Έχοντας ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική φροντίδα, μπορεί να γίνει η αρχή για την εξάλειψη αυτών των προβλημάτων και σε βάθος χρόνου να επιτευχθεί η κατάλληλη πρόσβαση στον χώρο της υγείας για όλα τα άτομα ανεξαιρέτως.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η HelMSIC, στα πλαίσια του Τομέα Δράσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ειρήνης, και έχοντας θέσει ως προτεραιότητα για αυτή την θητεία την Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στην Υγεία, διοργανώνει σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου για 11η συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα Χείρων”.

Τι περιλαμβάνει;

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο στάδια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του.
1ο στάδιο: Εισαγωγική  Συνάντηση

Ενημερωτικό σεμινάριο διάρκειας περίπου 2 ωρών από τους Γιατρούς του Κόσμου με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και την ανάδειξη της ανάγκης παροχής δημόσιας, δωρεάν και καθολικής υγειονομικής κάλυψης στα άτομα που προσέρχονται στις μονάδες υγείας της χώρας, καθώς και τα προβλήματα πρόσβασης στην υγεία των ομάδων αυτών, τον καιρό της πανδημίας της COVID-19.  Στα πλαίσια του σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθεί και το training ομοταγούς εκπαίδευσης από εκπαιδευμένα μέλη HelMSIC, με θέμα τη σχέση Ιατρού-ασθενούς, ήπια δεξιότητα απαραίτητη για μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας.

2ο στάδιο: Πρακτική Άσκηση (Internship)

Πρακτική άσκηση 8 εβδομάδων στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έλαβαν από το σεμινάριο, προσφέροντας παράλληλα εθελοντικά στο έργο των Γιατρών του Κόσμου.

Προαιρετικά, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μετά από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αίτηση συμμετοχής, να συμμετέχουν στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης στις παρακάτω δράσεις των Γιατρών του Κόσμου:

  • Συμμετοχή στις ομάδες πεδίου των Γιατρών του Κόσμου (street-work ) στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19, παροχή kit υγιεινής με σαπούνι, απολυμαντικά χεριών, γάντια και μάσκες σε άστεγο πληθυσμό.
  • Επίσκεψη σε σχολεία για προληπτικό παιδιατρικό έλεγχο μαθητών και συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (ΑΔΥΜ).

Σε ποιους απευθύνεται;

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές Ιατρικής των τοπικών επιτροπών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κλινικών ετών (4ο έτος και άνω), ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων καθορίζεται από τις δυνατότητες των πολυϊατρείων και φυσικά την παρούσα κατάσταση με την COVID-19.

Τι θα κερδίσω από την συμμετοχή μου;

Ο Χείρων είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής για την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, καθώς και την εξοικείωση τους με μεθόδους σωστής προσέγγισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την Ιατρική ελαχίστων πόρων που ασκείται στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου, μέσω της πρακτικής άσκησής τους σε αυτά.

Που θα πραγματοποιηθεί;
Στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου 

Σαπφούς 12, 105 53 Αθήνα 

Πτολεμαίων 29, Θεσσαλονίκη 546 30

Πότε θα πραγματοποιηθεί;
Εισαγωγική Συνάντηση – Online, μέσω Zoom 29/03/22, και ώρα 16.00μμ. .

Πρακτική Άσκηση – 04/04/22 – 10/06/22

Κόστος
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Πιστοποίηση συμμετοχής
Δίνονται πιστοποιητικά συμμετοχής στα άτομα που θα συμμετέχουν στην εισαγωγική συνάντηση, το training και σε τουλάχιστον 5 επισκέψεις στα πολυϊατρεία και τα street-work.

Οι δηλώσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως: 24/03  

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 24/03!