Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου 2022 | Αλεξανδρούπολη 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου 2022, μια από τις τέσσερις Πανελλήνιες Συναντήσεις της HelMSIC, πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου. 

Σε αυτό το διάστημα, 70 περίπου ενεργά μέλη της HelMSIC, φοιτητές Ιατρικής από τις 7 Ιατρικές σχολές της χώρας, συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν ιδέες, να εκπαιδευτούν και να οργανώσουν τις επόμενες δράσεις τους. Στη διάρκεια αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν, τόσο με θέματα που αφορούν τον πανελλήνιο χαρακτήρα της HelMSIC, όσο και με τους Τομείς Δράσης της.

Τι περιλάμβανε η συνάντηση αυτή; 

Στις ολομέλειες, τα διοικητικά δηλαδή κομμάτια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι δράσεις των Τοπικών Επιτροπών το προηγούμενο διάστημα, της Πανελλήνιας Ομάδας και των Πανελληνίων Υπευθύνων διαφόρων προγραμμάτων, αλλά και το Στρατηγικό Πλάνο, το οποίο θέτει την κατεύθυνση και το όραμα της οργάνωσης, για την επόμενη πενταετία. 

Στα sessions των Τομέων Δράσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε διάφορες θεματικές τους αλλά και γνώρισαν τα μέλη των ομάδων, συζήτησαν τις προτεραιότητες, οραματίστηκαν και σχεδίασαν τα επόμενα βήματα του τομέα τους για την ερχόμενη χρονιά.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν και 3 trainings με θεματικές την Συναισθηματική Νοημοσύνη, την διοργάνωση ανταλλαγών και την επίλυση κρίσεων σε αυτές και Υπευθυνότητα και λήψη αποφάσεων, με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε ενδιαφέροντα ζητήματα. 

Τι κέρδισαν τα ενεργά μέλη από την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο;

Μέσω των συζητήσεων, δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη όλων των Τοπικών Επιτροπών να συζητήσουν σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη των προγραμμάτων της HelMSIC σε δια ζώσης συνθήκες, ενώ οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να συναντηθούν με φοιτητές Ιατρικής από όλη την Ελλάδα και να μάθουν περισσότερα για την δομή, την λειτουργία, τα προγράμματα και την πορεία της HelMSIC στην δεύτερη δια ζώσης Πανελλήνια συνάντηση της θητείας 2021/2022.

Από ποιους διοργανώθηκε αυτή η Πανελλήνια Συνάντηση;

Το φετινό ΔΣ Μαρτίου, διοργανώθηκε από τα ενεργά μέλη της Τοπικής Επιτροπής Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομάδα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υποστηρικτές μας, οι οποίοι μας επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε αυτή την συνάντηση σε μία εποχή επαναπροσαρμογής σε δια ζώσης δεδομένα. 

Ανυπομονούμε για την επόμενη συνάντησή μας στην Γενική Συνέλευση 2022.