Γενική Συνέλευση 2022 | Λάρισα

Στις 20 με 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της HelMSIC, η μεγαλύτερη Πανελλήνια Συνάντηση της χρονιάς, στην Λάρισα.

Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν 90 ενεργά μέλη από τις Ιατρικές σχολές όλης της Ελλάδας και συζήτησαν για διοικητικά θέματα της HelMSIC. Παράλληλα εκπαιδεύτηκαν πάνω σε θεματικές των τομέων δράσης της οργάνωσης , όπως “Πόλεμος και Ειρήνη “ , “Κλιματική Αλλαγή” και “Chemsex”.

Στο τέλος πραγματοποιήθηκε ένας ετήσιος απολογισμός των ομάδων των τομέων δράσης και μια συζήτηση για τις θεματικές που θα πραγματευτούν τα μέλη της επόμενης θητείας.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν trainings ομοταγούς εκπαίδευσης σε θεματικές όπως η Ανατροφοδότηση (Feedback & Input), ο προγραμματισμός και η οργάνωση (Planning) και το κίνητρο (Empowerment & Motivation). Οι φοιτητές προβληματίστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις και απέκτησαν καινούριες γνώσεις σε σημαντικά θέματα για τους ίδιους.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν επίσης σημαντικά θέματα για την HelMSIC και λήφθηκαν αποφάσεις πάνω σε αυτά. Τα μέλη που συμμετείχαν έκαναν έναν απολογισμό της χρονιάς και κλήθηκαν να εκλέξουν τα μέλη της καινούριας Πανελλήνιας Ομάδας. Ψηφίστηκε επίσης το νέο Στρατηγικό Πλάνο, το οποίο θέτει τους στόχους πάνω στους οποίους θα βαδίσει η HelMSIC τα επόμενα χρόνια.

Ευχαριστούμε την τοπική επιτροπή Λάρισας για τη διοργάνωση και τη φιλοξενία, καθώς επίσης και τους υποστηρικτές μας: το αρτοποιείο Bread Factory, το φωτοτυπείο Xcopy, τα νερά Σαμαρίνα. Επόμενη συνάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο Ιουλίου!