Χείρων 2023

Η ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των μειονοτήτων και των ευάλωτων κοινωνικών πληθυσμών, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη συνεχίζει μέχρι σήμερα να συνιστά τεράστια πρόκληση. 

Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα;
Στη χώρα μας, ποικίλοι παράγοντες, όπως η απουσία οργανωμένων κρατικών δομών ενημέρωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων για τα δικαιώματά τους στο σύστημα υγείας, η απουσία διερμηνέων από τα ελληνικά νοσοκομεία, η μη παροχή υπηρεσιών υγείας από δημόσιες δομές σε άτομα που δε διαθέτουν ΑΜΚΑ, αλλά και οι διαρκώς συρρικνούμενες κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας και ο συχνός αποκλεισμός ατόμων ποικίλων κοινοτήτων (πχ. Ρομά), λόγω του στίγματος που τις συνοδεύει, αποτελούν μόνο μερικές από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποιες κοινωνικές ομάδες κατά την προσπάθεια τους να έχουν πρόσβαση στο πανανθρώπινο αγαθό της υγείας. Επίσης η έλλειψη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού όσον αφορά την προσέγγιση ασθενών που φέρουν ιδιαίτερα γνωρίσματα και βιώματα, καθιστούν ανεπαρκή και αναποτελεσματική την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς στα πλαίσια της κλινικής πράξης.

Η πρόσβαση στην υγεία, κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα ως κοινωνικό δικαίωμα.  Ωστόσο, οι νομικοί περιορισμοί, οι ελάχιστοι πόροι, και η έλλειψη κρατικής μέριμνας για τις ιδιαίτερες ανάγκες των πληθυσμών αυτών, ακυρώνει το δικαίωμα αυτό στην πράξη. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των ανθρώπων στην υγεία, η HelMSIC, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, διοργανώνει για 13η συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα Χείρων.

Τι περιλαμβάνει;
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο στάδια:

1ο στάδιο:
Εισαγωγική συνάντηση με στόχο έχει την προετοιμασία των φοιτητών και την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους για τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κατά την πρόσβαση τους στο σύστημα υγείας και την εξοικείωσή τους με τους χώρους των Πολυϊατρείων. Επίσης, θα περιλαμβάνει ένα training ομοταγούς εκπαίδευσης που θα παραδοθεί από εκπαιδευτές ομοταγούς εκπαίδευσης της HelMSIC σχετικά με την ευαλωτότητα και τη σύνδεσή της με το δικαίωμα στην Υγεία.

2ο στάδιο:
Πρακτική άσκηση (internship) των φοιτητών στο ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου. Σε αυτό οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το πρόγραμμα άσκησης στις διάφορες κλινικές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους, καθώς και να συμμετέχουν σε δράσεις δρόμου εκτός των Πολυϊατρείων με την κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου.

Σε ποιους απευθύνεται;
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν περίπου 10 φοιτητές ιατρικής 4ου έτους και άνω στις Ιατρικές Σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αριθμός που καθορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες των πολυϊατρείων.

Τι θα κερδίσω από την συμμετοχή μου;
Ο Χείρων είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών ιατρικής για την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, καθώς και την εξοικείωση τους με μεθόδους σωστής προσέγγισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την ιατρική ελαχίστων πόρων που ασκείται στα ανοιχτά πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου.

Που θα πραγματοποιηθεί;
Η εισαγωγική συνάντηση θα γίνει διαδικτυακά, ενώ η εθελοντική άσκηση θα γίνεται στα ανοιχτά Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου. 
-Σαπφούς 12, 105 53 Αθήνα
-Πτολεμαίων 29, Θεσσαλονίκη 546 30

Πότε θα πραγματοποιηθεί;
Εισαγωγική Συνάντηση: 13/3, 16:00-19:00
Πρακτική Άσκηση: 20/3 – 19/5

Κόστος
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Πιστοποίηση συμμετοχής
Δίνονται πιστοποιητικά συμμετοχής στα άτομα που θα συμμετέχουν στην εισαγωγική συνάντηση, το training και σε τουλάχιστον 6 επισκέψεις στα πολυϊατρεία και δράσεις δρόμου.

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 9/3!