Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου 2022 | Θεσσαλονίκη 18-20/11

Στις 18-20 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της HelMSIC, το οποίο αποτελεί μία από τις τέσσερις Πανελλήνιες Συναντήσεις της χρονιάς. Στα πλαίσια της επιστροφής στη δια ζώσης κανονικότητα, η Πανελλήνια Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, στους χώρους του ΚΕΔΕΑ. Φοιτητές Ιατρικής από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στην Θεσσαλονίκη, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία για αλληλεπίδραση, εκπαίδευση και από κοινού λήψη αποφάσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη Δημόσια Υγεία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Τι θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο Νοεμβρίου;
Η συνάντηση αυτή θα διαρκέσει τρεις ημέρες, κατα τις οποίες θα συζητηθούν τόσο θέματα που αφορούν τον πανελλήνιο χαρακτήρα της HelMSIC, όσο και τους Τομείς Δράσης (Δημόσια Υγεία, Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία, Ερευνητικές Ανταλλαγές, Κλινικές Ανταλλαγές, Ιατρική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη). 

Επιπλέον, θα μας απασχολήσουν και σημαντικά διοικητικά θέματα που αφορούν την οργάνωση και θα παρουσιαστούν σε όλα τα μέλη στις ολομέλειες. Θεματολογία του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελέσουν η ψήφιση του Τελικού Προϋπολογισμού, οι Αναφορές Δράσης της Πανελλήνιας Ομάδας και των Τοπικών Επιτροπών για το Διάστημα Μαΐου – Νοέμβριου, οι αποστολές στις Διεθνείς Συναντήσεις των τελευταίων μηνών, καθώς και οι Πανελλήνιες Δράσεις που τρέχουν την επόμενη περίοδο.

Όπως σε κάθε Πανελλήνια Συνάντηση, έτσι και σε αυτή τα ενεργά μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επισης εκπαιδευτικά – βιωματικά σεμινάρια (trainings). Στόχο αυτών αποτελεί η καλλιέργεια θεωρητικών, διαπροσωπικών και πρακτικών δεξιοτήτων, ώστε τα ενεργά μέλη να είναι σε θέση ως φοιτητές Ιατρικής να εξελίσσουν τις γνώσεις τους και να αυξάνουν την παραγωγικότητά και την αποτελεσματικότητα τους (Εffectiveness), αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους αλλά και αυτές που υπάρχουν σε κάθε ομάδα που συμμετέχουν και να εξελίσσονται προσαρμοζόμενοι σε αυτές (Adaptability). Εκτός από αυτά θα εξασκηθούμε στην δημιουργία προωθητικού υλικού και θα εμβαθύνουμε στο πώς προσαρμόζεις το υλικό σου ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινού (Content Creation).

Τheme event “Is health for all?”
Σε αυτο το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί ένα θεματικό event με την συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών, πάνω στην Καθολική Υγειονομική Κάλυψη. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σενάρια ιατρικής πραγματικότητας και να δράσουν με βάση το σύστημα υγείας μας. Παλιά μέλη HelMSIC καθώς και εξωτερικοί μας συνεργάτες θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες πάνω στο νομοθετικό πλαίσιο της Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης και τι αυτός ο όρος περιλαμβάνει. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση πάνω στο τι ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), πως εφαρμόζεται το Universal Health Coverage στην πράξη στην Ελλάδα και στον κόσμο και ποιος είναι ο ρόλος μας σαν μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας σχετικά με αυτό.

Sessions Τομέων Δράσης
Τα βιωματικά sessions των 6 Τομέων Δράσης της HelMSIC, αξιοποιώντας την μορφή της ομοταγούς εκπαίδευσης (peer education), στοχεύουν στο να εφοδιάσουν τους φοιτητές Ιατρικής με νέες γνώσεις και δεξιότητες, να τους προβληματίσουν, να τους δώσουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις τους να συζητήσουν, να εξελιχθούν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη θέση τους και όσα μπορούν να προσφέρουν γενικότερα ως φοιτητές Ιατρικής στις θεματικές που θα απασχολήσουν τον κάθε Τομέα.

Συνοπτικά, οι θεματικές που θα απασχολήσουν τον κάθε Τομέα Δράσης είναι οι εξής:

Κλινικές Ανταλλαγές: Συστήματα και Πολιτικές Υγείας
Ερευνητικές Ανταλλαγές: Εκπαίδευση στην Έρευνα
Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία: αναπαραγωγική Υγεία και Σεξουαλική Υγεία ανδρών
Δημόσια Υγεία: Μη-μεταδιδομενα νοσήματα και Υγιεινός Τρόπος Ζωής
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη: Δικαιώματα και Υγεία Προσφύγων
Ιατρική Εκπαίδευση: Πρόγραμμα Σπουδών και Meaningful Student Involvement

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 11/11 στις 23:59. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των συμμετεχόντων στα sessions των Τομέων Δράσης και τα trainings. 

Η Οργανωτική Επιτροπή θα σου στείλει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  για το πρόγραμμα, την κατανομή στις εκπαιδευτικές συναντήσεις των τομέων δράσης , αλλά και την τοποθεσία που θα διεξαχθεί καθένα από αυτά, όπως και το θεματικό event. 

Σε περιμένουμε!

Δήλωσε συμμετοχή!