Το “Health Festival – 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής για την Δημόσια Υγεία” για πρώτη φορά θα δώσει την δυνατότητα σε φοιτητές Ιατρικής να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό με την παρουσία τους σε:

 • Στρογγυλές Τράπεζες
 • Ελεύθερες Ανακοινώσεις
 • Posters

Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την ερευνητική παιδεία των ελλήνων φοιτητών ιατρικής και να δώσουμε σε φοιτητές Ιατρικής των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων της χώρας την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε βασικές αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας στο πλαίσιο ενός συνεδρίου με θέμα την Ψυχική Υγεία

Τι είναι η Στρογγυλή Τράπεζα; 

Στρογγυλή Τράπεζα καλείται ένα σύνολο ομιλιών με κοινή θεματολογία, οι οποίες προετοιμάζονται και παρουσιάζονται από φοιτητές και συντονίζονται από έναν επιστημονικό υπεύθυνο. Οι στρογγυλές τράπεζες είναι ένας κατεξοχήν επιστημονικός τρόπος συζήτησης κρίσιμων ιατρικών θεμάτων και ακολουθείται στα σημαντικότερα συνέδρια της ιατρικής επιστήμης. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να παρουσιάζουν σε ένα συνέδριο με υπευθυνότητα και εκπαιδεύονται στην δομημένη παρουσίαση επιστημονικών θέσεων. 

Στα πλαίσια του Health Festival, θα υπάρξουν 6 στρογγυλές τράπεζες με θεματολογία τις ψυχικές διαταραχές. Κάθε στρογγυλή τράπεζα θα αποτελείται από 5 φοιτητές και έναν υπεύθυνο επιστημονικό υπεύθυνο – συντονιστή των φοιτητών. Κάθε φοιτητής καλείται να δημιουργήσει μία παρουσίαση πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα που θα του οριστεί και να την παρουσιάσει σε 20 λεπτά.

Η θεματική κάθε τράπεζας θα αφορά κάποια ψυχική διαταραχή και οι φοιτητικές ιατρικής που θα συμμετέχουν θα κληθούν να αναπτύξουν μία συγκεκριμένη πτυχή του.

Η συμμετοχή στις τράπεζες αφορά φοιτητές Ιατρικής:

 • Όλων των ετών
 • Όλων των ιατρικών σχολών
 • Και των ελληνόφωνων και των αγγλόφωνων τμημάτων

Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στις στρογγυλές τράπεζες του συνεδρίου θα γίνει με βάση τις απαντήσεις τους σε ερωτήσεις που αφορούν το κίνητρο τους, ενώ θα συνεκτιμηθεί η ισοκατανομή των φοιτητών από όλα τα έτη και τις ιατρικές σχολές της χώρας.

Τι είναι οι ελεύθερες ανακοινώσεις και τα posters;

Οι συμμετέχοντες έχουν επιπλέον την δυνατότητα να δομήσουν μια εργασία με θέμα την Ψυχική Υγεία και τις προεκτάσεις της και να την παρουσιάσουν στο συνέδριο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργασίες των φοιτητών ιατρικής δύναται να παρουσιαστούν είτε με την posters είτε με την μορφή ελεύθερων ανακοινώσεων σε αμφιθέατρο με ακροατές από όλες τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας.

Οι θεματικές των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο έχουν ως μοναδική προϋπόθεση να εμπίπτουν στην γενική θεματική της Ψυχικής Υγείας. Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες είναι:

 • Ψυχικές διαταραχές του γενικού πληθυσμού
 • Ψυχιατρική παιδιών και εφήβων
 • Ψυχιατροδικαστική
 • Ψυχική υγεία αστέγων
 • Ψυχική υγεία και φύλο
 • Διαπολιτισμική ψυχιατρική
 • Γενετική, περιβάλλον και ψυχική υγεία
 • Κλιματική αλλαγή και ψυχική υγεία
 • Η Ψυχική υγεία των νέων
 • Εναλλακτικές μορφές θεραπείας στην ψυχική νόσο
 • Ψυχική υγεία στην πανδημία CoVid-19
 • Η άσκηση και η ψυχική υγεία
 • Ειδικά πολιτισμικά σύνδρομα
 • Η Ενδοκρινολογία στην ψυχική νόσο
 • Ιατρική ηθική και ψυχική υγεία
 • Η ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας
 • Η ψυχική υγεία στην κοινωνία
 • Προληπτικές παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία του πληθυσμού
 • Κοινοτική ψυχιατρική 
 • Εξαρτήσεις και ψυχική υγεία
 • Ψυχική υγεία και πολιτικές υγείας
 • Η ψυχική υγεία στην ιατρική εκπαίδευση

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης από την Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή. Η επιλογή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα γίνει με βάση την περίληψη της εργασίας τους.

Ποιό είναι το κόστος για την συμμετοχή στις στρογγυλές τράπεζες, στα posters ή στις ελεύθερες ανακοινώσεις;

Το fee περιλαμβάνει τόσο την ενεργή συμμετοχή σου στις στρογγυλές τράπεζες, στα posters ή στις ελεύθερες ανακοινώσεις όσο και την παρακολούθηση του υπόλοιπου συνεδρίου και ανέρχεται στα 20 €.

Ενδιαφέρεσαι να δομήσεις μια εργασία και να την παρουσιάσεις ή να συμμετέχεις στις στρογγυλές τράπεζες του συνεδρίου;

Δήλωσε συμμετοχή για τις στρογγυλές τράπεζες μέχρι τις 30/04

Δήλωσε συμμετοχή για να παρουσιάσεις την εργασία σου σε poster ή ελεύθερη ανακοίνωση μέχρι τις 30/06

Μην διστάσεις να μας ρωτήσεις για κάθε απορία σου στο registration@helmsic.gr!