Στη HelMSIC διοργανώνουμε Προγράμματα Κινητικότητας, Συνέδρια, Σεμινάρια και Δράσεις Δρόμου, με στόχο την προσφορά προς τους φοιτητές Ιατρικής και το ευρύ κοινό, αλλά και την προσέγγιση της Ιατρικής επιστήμης απόδειτε το ολο →

Η HelMSIC είναι μία ανεξάρτητη, εθελοντική οργάνωση φοιτητών Ιατρικής, μη κερδοσκοπικού και μη κομματικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές ιατρικής, και σήμερα αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σεδειτε το ολο →