Διοικητικό Συμβούλιο Μαρτίου 2023 | Πάτρα Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο για το 2023, μία από τις τέσσερις πανελλήνιες συναντήσεις της HelMSIC ετησίως, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, 24-26 Μαρτίου. Ενεργά μέλη απ’δειτε το ολο →