Επικαιρότητα

Σε αυτήν την σελίδα μπορείς να ενημερώνεσαι για επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τους φοιτητές Ιατρικής και τους Τομείς Δράσης της HelMSIC! 

Σαν οργάνωση φοιτητών Ιατρικής πιστεύουμε στην ενεργή συμμετοχή και την ενίσχυση του ρόλου του φοιτητή Ιατρικής σε σημαντικά θέματα επικαιρότητας της κοινωνίας. Όλα τα παρακάτω άρθρα γράφονται από φοιτητές Ιατρικής, ενεργά μέλη της HelMSIC!