Ιατρική & Έρευνα | Η Επιστημονική Μέθοδος

Τι εννοούμε με τον όρο Έρευνα;
Με τον όρο Έρευνα αναφερόμαστε στη συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου συμπεράσματος. Ο ορισμός αυτός είναι αρκετά γενικός και περιλαμβάνει όλα τα είδη μελετών και μεθόδων αναζήτησης στοιχείων που γίνονται σύμφωνα με την Επιστημονική Μέθοδο.

Γιατί αποφασίζουμε όμως να ερευνήσουμε ένα αντικείμενο;
Διότι θέλουμε να ανακαλύψουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό και να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για τη φύση του. Παραδείγματος χάρη κάνουμε μία έρευνα για την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου για μία ασθένεια προκειμένου να εξακριβώσουμε τον ακριβή μηχανισμό δράσης του αλλά και κατά πόσο μπορεί να θεραπεύσει τη συγκεκριμένη νόσο.

Πως όμως μπορούμε να γνωρίζουμε πως τα πορίσματα μας είναι επιστημονικά ορθό και λογικά τεκμηριωμένα;
Αυτό που διαφοροποιεί την Έρευνα από τις άλλες μεθόδους ανακάλυψης γνώσεων και πληροφοριών (όπως π.χ. την ανάγνωση ενός βιβλίου) είναι ότι χρησιμοποιεί μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για να οδηγηθεί με λογική σειρά στο τελικό πόρισμα. Αυτή η διαδικασία που είναι πλέον ευρέως αποδεκτή ονομάζεται Επιστημονική Μέθοδος και αποτελεί την Ακρογωνιαίο Λίθο της Ερευνητικής Πρακτικής.

Τι είναι η Επιστημονική Μέθοδος;

Η Επιστημονική Μέθοδος καθορίζει την πορεία που πρέπει να ακολουθεί μία έρευνα ώστε να θεωρείται επιστημονικά αποδεκτή.

Όλα ξεκινούν από μία αρχική παρατήρηση ενός φαινομένου που θέλουμε να διερευνήσουμε και τη διατύπωση μια Υπόθεσης σχετικά με αυτό, η οποία μπορεί να αποτελεί μία πρόβλεψη του αποτελέσματος της Έρευνας ή μία εξήγηση του φαινομένου που εξετάζεται.

Στην πορεία της Έρευνας η εγκυρότητα της υπόθεσης εξετάζεται μέσα από:

  • Αναζήτηση για στοιχεία στη σχετική βιβλιογραφία. (Literature Search)
  • Πειράματα και μελέτες, σχεδιασμένες πάντα ώστε να ταιριάζουν με το αντικείμενο που ερευνάται.
  • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων (data collection)

Με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη μας καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα (conclusions) σχετικά με το αντικείμενο έρευνας μας. Τα συμπεράσματα αυτά μπορεί να επαληθεύουν ή να απορρίπτουν την αρχική μας υπόθεση.

Ωστόσο, η Έρευνα δεν τελειώνει εκεί. Θα πρέπει το αποτέλεσμα αυτό να μοιραστεί να ελεγχθεί και από άλλους ερευνητές, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την πιστότητα της Έρευνας και θα την επανεξετάσουν. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Peer Reviewing και είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της Επιστημονικής Μεθόδου αφού εξασφαλίζει αντικειμενικότητα και μπορεί να εντοπίσει λάθη που πιθανώς έχουν ξεφύγει σε προηγούμενα στάδια.

Τέλος μετά από εκτεταμένο Peer Reviewing μια Έρευνα μπορεί να πάρει το πράσινο φως για Δημοσίευση, και για το σχεδιασμό Παρεμβάσεων (Interventions) όπως η δημιουργία νέων φαρμάκων.

Ανακάλυψε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιστημονική Μέθοδο στο παρακάτω βίντεο :

Τι είδη έρευνας υπάρχουν; Διάβασε εδώ