Greek Pharmaceutical Students’ Federation | Ορθή Απόρριψη Φαρμάκων

Η ορθή απόρριψη φαρμακευτικών σκευασμάτων ορίζεται ως η σωστή απόρριψη φαρμάκων τα οποία είναι είναι ληγμένα είτε δεν χρειάζονται πλέον στον ασθενή, καθώς αυτός έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της φαρμακευτικής του αγωγής. Αυτά τα φάρμακα πρέπει να απορρίπτονται με σωστό τρόπο και να μην αποθηκεύονται καθώς είναι δυνατόν να αποτελέσουν δυνητικά αντικείμενο φαρμακευτικής κατάχρησης πέρα από τις οδηγίες του γιατρού ή μπορεί να είναι αιτία δηλητηρίασης από άτομα που δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν την επικινδυνότητα τους όπως ηλικιωμένοι, παιδιά κλπ. 

Ωστόσο μία λανθασμένη πρακτική που ακολουθείται πολλές φορές μέχρι και σήμερα είναι η απόρριψη αυτών στα σκουπίδια. Μία τέτοια κίνηση θέτει σε κίνδυνο τόσο τα ζώα που πιθανόν έρθουν σε επαφή με τα απορρίμματα καθώς, παιδιά που παίζουν στις γειτονιές και τους ανθρώπους που είναι στην διαχείριση των σκουπιδιών. Ιδιαίτερα, όταν τα φάρμακα αυτά βρίσκονται σε ενέσιμη μορφή, ο κίνδυνος μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. 

Μία άλλη πρακτική που ακολουθείται, πάλι λανθασμένα, είναι η απόρριψη φαρμάκων, χωρίς τους περιέκτες, στην τουαλέτα. Ήδη στα αστικά λύματα ανευρίσκονται ποσότητες δραστικών ουσιών ή μεταβολιτών τους, οι οποίοι μπορεί να έχουν και άγνωστη δράση, εξαιτίας της ανθρώπινης απέκκρισης, με αποτέλεσμα την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και των χώρων συγκέντρωσης αυτών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε προβλήματα που δημιουργούνται από την απόρριψη αντιβιοτικών και αντικαταθλιπτικών στην τουαλέτα. Τα πρώτα ενισχύουν την εξελικτική ανθεκτικότητα των υπάρχοντων βακτηρίων με αποτέλεσμα να εντοπίζονται ανθεκτικά βακτήρια στα πτηνά και στις λίμνες, Από την άλλη μεριά, έχει αποδειχτεί ότι τα υψηλά επίπεδα αντικαταθλητπικών στο περιβάλλον σχετίζονται με την καθυστερημένη ανάπτυξη των ψαριών και των βατράχων.

Η μη ορθήαπόρριψη τωβ φαρμάκων είναι συχνά αποτέλεσμα της άγνοιας των οικολογικών επιπιτώσεων, την απουσία της οικολογικής συνείδησης και της έλλειψης guidelines από το κράτος για τις ορθές πρακτικές. 

Λίγα λόγια για την καμπάνια “Ορθή Απόρριψη Φαρμάκων”

Στο πρώτο μέρος της καμπάνιας, η GPSF δημιούργησε και προώθησε ένα ερωτηματολόγιο στο κοινό, το οποίο απαντήθηκε περισσότερο από φοιτητές κι απόφοιτους φαρμακευτικής, ιατρικής, οδοντιατρικής κι από άλλες σχολές επιστημών υγείας.

Έπειτα, στο δεύτερο μέρος της καμπάνιας, κοινοποιήθηκε υλικό, το οποίο τα μέλη της ομάδας συγκέντρωσαν. Οι αντίστοιχες εικόνες είναι τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και στο Facebook, Instagram και LinkedIn.
Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της καμπάνιας, επεξεργαστήκαμε τα αποτελέσματα και με τη βοήθεια του Καθηγητή μας, κ. Καραλή, καταλήξαμε σε συμπεράσματα, ενώ κι εκείνος τοποθετήθηκε όπως σας είπα παραπάνω επί του θέματος. Το συμπέρασμα και τις τοποθετήσεις του Καθηγητή μας θα τις βρείτε στο σύνδεσμο του πρώτου μέρους. 

Λίγα λόγια για την Greek Pharmaceutical Students’ Federation – GPSF

H Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, μη συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που φοιτούν σε Τμήματα Φαρμακευτικής ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Όραμα της Ένωσης είναι να εκπροσωπεί κάθε φοιτητή φαρμακευτικής της Ελλάδας και να προάγει τη συνεργασία για την εξέλιξη της φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης.