Health Festival 2018 | Εισαγωγή στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα
Αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα Ιατρικά προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα καθώς σε αυτά οφείλονται πάνω από 17,7 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως (σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), καθιστώντας τα τη νούμερο 1 αιτία θανάτου στον κόσμο.

Τα ποσοστά μιλούν από μόνα τους.

  • ·Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ευθύνονται για το 31% των παγκόσμιων θανάτων κάθε χρόνο
  • ·80% των θανάτων αυτών οφείλεται σε στεφανιαία νόσο(7,4 εκατομμύρια) και σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια(6,7 εκατομμυρια)
  • ·πάνω από το 75% των θανάτων αυτών έχουν συμβεί σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος
  • ·50% των ετήσιων θανάτων στην Ευρώπη οφείλονται σε αυτά
  • ·80% των πρώιμων καρδιακών νοσημάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων  μπορούν να αποτραπούν

Τι είναι όμως τα καρδιαγγειακά νοσήματα;
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι μία ευρεία ομάδα παθήσεων που περιλαμβάνουν νόσους της καρδιάς και των αγγείων. Οι πιο συχνές καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η στεφανιαία νόσος (π.χ. καρδιακή προσβολή) και η αγγειακή εγκεφαλική νόσος (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Άλλα συχνά καρδιακά νοσήματα είναι η περιφερική αγγειοπάθεια (νόσος των αγγείων των άκρων), η αρτηριακή υπέρταση (αυξημένη αρτηριακή πίεση), οι συγγενείς καρδιοπάθειες(νόσοι που σχετίζονται με εκγενετής δυσμορφίες της καρδιάς), οι μυοκαρδιοπάθειες (ετερογενής ομάδα παθήσεων του μυοκαρδίου που χαρακτηρίζονται από διαταραχή της μηχανικής του λειτουργίας (συστολική ή διαστολική δυσλειτουργία) ή διαταραχή της ηλεκτρικής του λειτουργίας (που προκαλεί εμφάνιση αρρυθμιών), οι ρευματικές καρδιοπάθειες (νόσος που προκαλείται από τον ρευματικό πυρετό, τον οποίο δημιουργούν βακτήρια του στρεπτόκοκου) και οι καρδιακές αρρυθμίες.

Από τι προκαλούνται;
Οι παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση καρδιακών νοσημάτων μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες με κύρια κριτήρια το πού οφείλονται και ανάλογα με το αν είναι αναστρέψιμοι-τροποποιήσιμοι ή όχι. Με βάση τον πρώτο διαχωρισμό δηλαδή το πού οφείλονται μπορουν να χαρακτηριστούν ως

  • συμπεριφορικοί δηλαδή παράγοντες που αφορούν τον τρόπο ζωής μας και τις συνήθειες μας  και οι οποίοι μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν παθολογικές καταστάσεις όπως:το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητα, ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες υπερκατανάλωση αλκόολ
  • μεταβολικοί, πολλοί από τους οποίους σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τους συμπεριφορικούς: αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένη γλυκόζη πλάσματος (σακχαρώδης διαβήτης), αυξημένα λιπίδια στο αίμα(χοληστερόλη κλπ), αυξημένο σωματικό βάρος και παχυσαρκία
  • ψυχολογικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να έχουν έμμεσο  ρόλο στην εκδήλωση των καρδιακών νοσημάτων: άγχος-στρες, κατάθλιψη, φτώχεια, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, πρόσβαση σε κατάλληλα κέντρα υγιείας

Οι περισσότεροι αν όχι όλοι από τους παραπάνω παράγοντες ανήκουν στην κατηγορία των αναστρέψιμων-τροποποιήσιμων παραγόντων. Μερικοί από τους μη αναστρέψιμους-τροποποιήσιμους παράγοντες που έχουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η φυλή, το οικογενειακό ιστορικό.

Το γεγονός ότι η πλειονότητα των παραγόντων που οδηγούν σε καρδιακό νόσημα είναι τροποποιήσιμοι και ότι τα πολλά από τα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς μας αυξάνει ακόμη παραπάνω την σημασία της πρόληψης. Η αλλαγή λανθασμένων συμπεριφερικών προτύπων και η γρήγορη διάγνωση των συμπτωμάτων μπορεί να σώσει ζωές!

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως φοιτητές ιατρικής
Ως φοιτητές ιατρικής και ως μελλοντικοί Ιατροί είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε τον σημαντικό κοινωνικό μας ρόλο. Ένας ρόλος, ο οποίος δεν τελειώνει στην επαρκή και καλή απόκτηση ιατρικών γνώσεων και δεξιοτήτων και στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Ο ρόλος αυτός μας καλεί να βοηθήσουμε στην κατάλληλη αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων υγείας όπως αυτό των καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσα από την ολιστική ενημέρωση μας για αυτά που εκτός από τις εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις περιλαμβάνει τη συσχέτιση των ζητημάτων με τον καθημερινό τρόπο ζωής, την ψυχολογικοκοινωνική τους προσέγγιση αλλά και την γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό απλών αλλά σημαντικών και πρακτικών πληροφοριών και οδηγιών.

Η κατάλληλη ενημέρωση μπορεί να αλλάξει και να σώσει ζωές όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορεί να προληφθεί με την κατάλληλη αλλαγή στον τρόπο ζωής μας ή με την γρήγορη διάγνωση τους στα πρώιμα στάδια. Γι’ αυτό η πραγματοποίηση και η συμμετοχή ενός φοιτητή Ιατρικής σε συλλογικές δράσεις, ενημερωτικές εκστρατείες και συνεδρία, στα πλαίσια των οποίων ανήκει και το Health Festival, είναι μία από τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε ως φοιτητές ιατρικής  για να συμβάλουμε στην πρόληψη και αντιμετώπιση μεγάλων ιατρικών προβλημάτων όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

ΠΗΓΕΣ:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/data-and-statistics
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/What-is-Cardiovascular-Disease_UCM_301852_Article.jsp#.Wmsr2ahl_IU
https://www.bhf.org.uk/heart-health/risk-factors