Ομιλίες 

Οι θεματικές που θα καλυφθούν στο Health Festival, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής για την Δημόσια Υγεία, είναι τα μεταδιδόμενα νοσήματα και συγκεκριμένα τις λοιμώξεις, τους εμβολιασμούς και την μικροβιακή αντοχή. Αναλυτικά:

Λοιμώξεις

 • Πανδημία SARS-COV2: ορισμός & χαρακτηριστικά πανδημίας, προέλευση SARS-COV2, χαρακτηριστικά λοίμωξης, κατάσταση στην Ελλάδα
 • Επιτήρηση Λοιμώξεων: συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης, υποχρεωτικώς δηλούμενα νοσήματα, COVID-19, γρίπη, HIV
 • Προσέγγιση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: πρόσβαση στην υγεία, τρόποι προσέγγισης, βελτίωση συστήματος υγείας και ισότιμη πρόσβαση στην υγεία
 • Ιατρική Καταστροφών & Λοιμώξεις Μετακινούμενων Πληθυσμών: ιατρονοσηλευτική φροντίδα σε περιοχές καταστροφών, αντιμετώπιση εξάρσεων σε δομές φιλοξενίας προσφύγων, έλεγχος & πρόληψη λοιμώξεων, πολιτική & υγειονομική περίθαλψη προσφύγων 
 • Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις: επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης, πρόληψη, λήψη σεξουαλικού ιστορικού

Εμβολιασμοί

 • Ανοσολογία & Εμβολιασμοί: ανοσολογία, εμβόλια, πρόληψη & εξάλειψη ασθενειών, ανάπτυξη και μέλλον εμβολίων, εμβόλιο COVID-19
 • Αντιεμβολιαστικό Κίνημα & Επιχειρηματολογία: ιστορική αναδρομή, τεχνικές επικοινωνίας με τον ασθενή, εκλαΐκευση ιατρικής πληροφορίας και τεχνικές πειθούς
 • Υποχρεωτικοί Εμβολιασμοί Επαγγελματιών Υγείας: τι ισχύει για τη νομοθεσία σε Ελλάδα & εξωτερικό; Ηθική και νομική πλευρά υποχρεωτικού εμβολιασμού 

Μικροβιακή Αντοχή

  • Μικροβιακή Αντοχή στα Νοσοκομεία: ορθή διαχείριση αντιβιοτικών, πολυανθεκτικές & ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 
  • Ενιαία Υγεία & Διεπιστημονική Συνεργασία: τι είναι και πόσο σημαντική είναι για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την υγεία;