Κλινικές Ανταλλαγές

H HelMSIC, ως μέλος της ΙFMSA, διοργανώνει το πρόγραμμα των κλινικών ανταλλαγών μεταξύ φοιτητών Ιατρικής από όλο τον κόσμο, παρέχοντας μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές Ιατρικής των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδας, αυτή της παρακολούθησης μια κλινικής στο εξωτερικό.

Κάθε χρόνο, περίπου 350 φοιτητές ιατρικής στην Ελλάδα, ταξιδεύοντας σε μία από τις διαθέσιμες για το τρέχον έτος χώρες, πραγματοποιούν κλινική άσκηση σε μια χώρα του εξωτερικού. Το πρόγραμμα εμβαθύνει σε ποικίλα πεδία της Ιατρικής, διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών και τους εισάγει σε νέες οπτικές, προσεγγίσεις άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σε διαφορετικά συστήματα υγείας. Ακόμη, μια ανταλλαγή δίνει στο φοιτητή Ιατρικής τη δυνατότητα να ταξιδέψει, να γνωρίσει συνομήλικους του, να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες γνωρίζοντας παράλληλα ένα διαφορετικό πολιτισμό και κερδίζοντας μία εμπειρία ζωής!

Workshops προετοιμασίας παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε τελικά οι φοιτητές να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από μία κλινική ανταλλαγή.

Αντίστοιχος αριθμός φοιτητών από τις ίδιες χώρες έρχονται στην Ελλάδα για πραγματοποίηση άσκησης σε πανεπιστημιακές κλινικές στην Ελλάδα.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων μέσω της πρακτικής εξάσκησης.
  • Γνωριμία, συνεργασία και αλληλεπίδραση με φοιτητές Ιατρικής και επαγγελματίες υγείας από διαφορετικούς πολιτισμούς.
  • Γνωριμία με διαφορετικά συστήματα υγείας και παροχής υγείας.
  • Διαπολιτισμική κατανόηση.
  • Διεύρυνση οριζόντων, γνωριμία και εξοικείωση με τη διαφορετική κουλτούρα και τρόπο ζωής, τα έθιμα και τις παραδόσεις της εκάστοτε χώρας.

Συνεργάτες: Πανεπιστημιακές Κλινικές, Καθηγητές της εκάστοτε Ιατρικής Σχολής

Παρακολούθησε το προωθητικό βίντεο του προγράμματος ανταλλαγών εδώ.

Πίσω σε: Προγράμματα…