Θεματικές επικέντρωσης

Μέσα στη μακροχρόνια πορεία της, η HelMSIC έχει αναπτύξει τη δυνατότητα να διοργανώνει ποικίλες δράσεις με συνέχεια στο χρόνο, να συνάπτει σταθερές εξωτερικές συνεργασίες και να εκπαιδεύει συστηματικά τους φοιτητές Ιατρικής σε θεματικές, μέσα από τους τομείς δράσης. Με γνώμονα την ανάγκη για μια πιο συστηματική επικέντρωση σε επιλεγμένες θεματικές ανά θητεία, η HelMSIC θέτει συγκεκριμένες θεματικές ως προτεραιότητες κάθε χρονιά με στόχο την απόκτηση ολοένα και μεγαλύτερης τεχνογνωσίας πάνω σε αυτές καθώς και την εξέλιξη της δραστηριότητάς της.

Οι θεματικές επικέντρωσης που έχουν επιλεχθεί για τη χρονιά 2020/21 είναι οι παρακάτω:

 • Ανθρώπινο Δυναμικό για την Υγεία
 • Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαίδευση και Πρόσβαση στην Έρευνα
 • Εμβόλια και Ανοσοποίηση
 • Πρόσβαση στην Υγεία
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Στο πλαίσιο των παραπάνω θεματικών, η Πανελλήνια Ομάδα μαζί με τα μέλη των Τομέων Δράσης έχει σχεδιάσει και δομήσει τις δραστηριότητες της HelMSIC για τη φετινή χρονιά. 

Ανακάλυψε περισσότερα για κάθε θεματική επικέντρωσης:

Περιγραφή θεματικής

Ο όρος Ανθρώπινο Δυναμικό για την Υγεία (Health Workforce) αναφέρεται στο σύνολο των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τη μεταξύ τους συνεργασία. Η προσέγγιση της θεματικής περιλαμβάνει στοιχεία όπως η κατάρτιση των φοιτητών ιατρικής με γνώσεις, δεξιότητες και κοινωνική συνείδηση, καθώς επίσης και η ενημέρωσή τους σχετικά με επαγγελματικές προοπτικές και ζητήματα κινητικότητας.

Υπάρχουσα κατάσταση

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν διαθέτει μηχανισμούς που να επιτρέπουν τον επαρκή σχεδιασμό και τη βέλτιστη κατανομή των υλικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Οι υπηρεσίες υγείας είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένες στις μεγάλες πόλεις, ενώ στις αγροτικές περιοχές παρατηρούνται ελλείψεις τόσο σε επίπεδο εξειδικευμένου προσωπικού όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών. Παράλληλα, παρατηρείται ανισορροπία στην κατανομή του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, τόσο γεωγραφικά, όσο και από την άποψη του διαθέσιμου μείγματος δεξιοτήτων και ειδικοτήτων. 

Τα παραπάνω ζητήματα απασχολούν άμεσα τους φοιτητές Ιατρικής ως μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας, καθώς η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και εφοδιασμένου ανθρώπινου δυναμικού για την Υγεία, επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την εκπαίδευση των φοιτητών που μελλοντικά θα το στελεχώνουν. Ευκαιρίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, αναγνωρίζονται ως ανάγκη από τους φοιτητές Ιατρικής, ενώ παράλληλα οι ίδιοι αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις μελλοντικές τους επαγγελματικές συνθήκες και ευκαιρίες.

Δραστηριότητες

Κύριος στόχος των δράσεων της HelMSIC, είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών Ιατρικής με δεξιότητες, γνώσεις και αξίες, σημαντικές για το μέλλον τους ως επαγγελματίες υγείας, με την ανάδειξη το ρόλου του γιατρού να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των δράσεων της οργάνωσης. 

 • Διημερίδα Ειδικοτήτων
  Ένα πρόγραμμα σε στόχο την ενημέρωση των φοιτητών για τις Ιατρικές Ειδικότητες, την ειδικότητα στο εξωτερικό, το αγροτικό ιατρείο, την ανθρωπιστική Ιατρική και ευκαιρίες μετεκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 18-20 Δεκεμβρίου.
  Περισσότερες πληροφορίες: εδώ
 • Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος
  Έχει ως στόχο την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα δεξιοτήτων συρραφής και γνώσεων γύρω από την περιποίηση του τραύματος. Περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. Θα πραγματοποιηθεί 19-25 Απριλίου.
 • Summer School |Προετοιμασία για το Αγροτικό ιατρείο
  Ένα πολυήμερο πρόγραμμα με στόχο τη προετοιμασία των φοιτητών για το αγροτικό ιατρείο. Θα πραγματοποιηθεί 28 Ιουλίου – 1 Αυγούστου. 

Περιγραφή θεματικής

Ο όρος διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο άτομα ή ομάδες ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης διαχειρίζονται την πολιτισμική ετερότητα. Συμπεριλαμβάνει, επιπλέον, τη δημιουργία μιας νέας πολιτισμικής δυναμικής, η οποία βασίζεται στη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, την αλληλεγγύη και το σεβασμό των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων.  Στόχος της θεματικής είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων για την επικοινωνία και συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, τόσο στο πλαίσιο της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, όσο και στο χώρο της Υγείας.

Υπάρχουσα κατάσταση

Η Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει υπάρξει χώρα υποδοχής ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές κουλτούρες, κάνοντας τη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας αρκετά πολυπολιτισμική. Το πολιτισμικό υπόβαθρο τόσο των ασθενών όσο και του ίδιου του γιατρού μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της παροχής φροντίδας και την έκβαση της θεραπείας. Ταυτόχρονα, το εργατικό δυναμικό επιλέγει να μεταναστεύσει για να εκπαιδευτεί και να εργαστεί σε καλύτερες συνθήκες, πολλοί φοιτητές και μαθητές πραγματοποιούν ανταλλαγές σε χώρες του εξωτερικού, μεγάλο μέρος του πληθυσμού ταξιδεύει, πρόσφυγες και μετανάστες αναζητούν μια καλύτερη τύχη σε άλλη χώρα ή ήπειρο. 

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται καίρια η εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής στη διαπολιτισμική επικοινωνία, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν σωστά και αποτελεσματικά κάθε ασθενή, ανεξάρτητα από την εθνική του προέλευση και την ομιλούμενη γλώσσα. Οι μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας οφείλουν να γνωρίζουν πώς να προσεγγίσουν, να σέβονται και να κατανοούν την διαφορετικότητα που πηγάζει από τις κουλτούρες των ανθρώπων.

Δραστηριότητες

Μέσα από το πρόγραμμα των ανταλλαγών, το Τwinning, καθώς και την εμπλοκή της στα διεθνή δίκτυα IFMSA & EMSA, η HelMSIC προάγει σταθερά την κινητικότητα των φοιτητών Ιατρικής. Μέσω των δράσεων αυτών καθώς και μέσω της συνεργασίας της με φοιτητικές οργανώσεις κινητικότητας, ενισχύει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και δίνει στους φοιτητές Ιατρικής την ευκαιρία να δουλέψουν και να έρθουν σε επαφή με ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των κλινικών ανταλλαγών: εδώ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Twinning: εδώ

Περιγραφή θεματικής

Η έρευνα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και την εξέλιξη της. Η εκπαίδευση και πρόσβαση στην έρευνα αφορά στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής πάνω στην ερευνητική μεθοδολογία και τις θεματικές της ιατρικής έρευνας, καθώς και την παροχή ευκαιριών επαφής και ενασχόλησης με αυτή. Η θεματική επικέντρωσης έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές για τη σημασία της έρευνας στην Ιατρική, να τους φέρει σε επαφή με αυτή και να παρέχει ένα βασικό γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με την ιατρική έρευνα.

Υπάρχουσα κατάσταση

Η σημασία της εκπαίδευσης πάνω στην έρευνα αναγνωρίζεται παγκοσμίως, με το 80% των Ιατρικών Σχολών στην Ευρώπη να έχουν μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών και να θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων από τον φοιτητή.
Στην Ελλάδα, παρόλο που το 80% της Ιατρικής έρευνας συντελείται μέσα στις Ιατρικές Σχολές απασχολώντας συνολικά πάνω από 10 χιλιάδες μέλη ΔΕΠ, δεν εξωτερικεύεται το ερευνητικό έργο και δεν παρέχονται ευκαιρίες ενασχόλησης στους φοιτητές.
Αξίζει να σημειωθεί πως το 85% των ερωτηθέντων φοιτητών, σε προηγούμενη έρευνα της HelMSIC, υποστήριξαν πως η ερευνητική εκπαίδευση είναι κάτι πολύ σημαντικό που υπολείπεται στα ελληνικά Πανεπιστήμια και θέλουν να δουν μια στροφή των σχολών τους προς αυτή την κατεύθυνση με περισσότερα μαθήματα και ευκαιρίες συμμετοχής στην έρευνα.

Δραστηριότητες

Η HelMSIC, μέσα από το πρόγραμμα των Ερευνητικών Ανταλλαγών παρέχει κάθε χρόνο την ευκαιρία σε 70 περίπου φοιτητές Ιατρικής της Ελλάδας να πραγματοποιήσουν άσκηση σε ένα ερευνητικό εργαστήριο του εξωτερικού αποκτώντας βασικές εργαστηριακές δεξιότητες και φέρνοντας τους σε επαφή την ερευνητική διαδικασία.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των ερευνητικών ανταλλαγών: εδώ

Φέτος, η HelMSIC θα διοργανώσει την online Ημερίδα “Ιατρική & Έρευνα” 17-20 Μαρτίου, με στόχο την ανάδειξη της αξίας της έρευνας στην Ιατρική επιστήμη, την εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής σε θεματικές και πρακτικές δεξιότητές της, καθώς και την ενημέρωσή τους σχετικά με την Ιατρική έρευνα που λαμβάνει χώρα στη σχολή τους και σε άλλους ερευνητικούς φορείς της πόλης σπουδών τους.

Περιγραφή θεματικής

Οι εμβολιασμοί αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της Προληπτικής Ιατρικής, προλαμβάνοντας πληθώρα ασθενειών του πληθυσμού. Τίθενται, ωστόσο, μέχρι και σήμερα ζητήματα ισότιμης πρόσβασης, εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς και διστακτικότητας έναντι των εμβολίων. Βασικός στόχος μας της είναι η εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής σχετικά με τους εμβολιασμούς και η ανάδειξη της σημασίας των εμβολίων και της πρόσβασης σε αυτά.

Υπάρχουσα κατάσταση

Στην Ελλάδα τα ποσοστά παιδικού εμβολιασμού είναι υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, αγγίζοντας μέχρι και το 96-99%. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρατηρούνται κενά στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι για την εποχική γρίπη, ο εμβολιασμός ατόμων >65 ετών δεν υπερβαίνει το 50%, ενώ για τους επαγγελματίες υγείας είναι <20% στα νοσοκομεία και <40% στα κέντρα υγείας. 

Η σωστή ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού είναι χρέος κάθε κοινωνίας, αλλά και κάθε επαγγελματία υγείας. Οι φοιτητές Ιατρικής είναι απαραίτητο να είναι σωστά εφοδιασμένοι σχετικά με τους τρόπους προώθησης του εμβολιασμού, καθώς και για την αντιμετώπιση αντιεμβολιαστικών απόψεων. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης των ατόμων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Δραστηριότητες

 • Health Festival
  Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Δημόσια Υγεία (Health Festival) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου. Μία από τις κεντρικές θεματικές του συνεδρίου ήταν και οι Εμβολιασμοί. Το θέμα καλύφθηκε μέσα από στρογγυλές τράπεζες καθώς και με workshops σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τη σημασία των εμβολίων.
 • Καμπάνια Ανοσοποίησης
  Από τις 26 έως τις 30 Απριλίου η HelMSIC θα συμμετάσχει στην παγκόσμια εβδομάδα ανοσοποίησης μέσω μια πρωτότυπης καμπάνιας που θα εστιάζει στην προώθηση της σημασίας των εμβολίων.

Περιγραφή θεματικής

Η συγκεκριμένη θεματική προτεραιότητα στοχεύει στην επαρκή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής σχετικά με το δικαίωμα στην υγεία, την κατάσταση στη χώρα μας, αλλά και την ανάδειξη των διακρίσεων που υφίστανται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σχετικά με την πρόσβαση στην Υγεία.
Η πρόσβαση στην Υγεία περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς, ανεξαρτήτως διακρίσεων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Καθορίζεται από μια πληθώρα παραγόντων που οδηγούν στην γενικότερη καλή κατάσταση της υγείας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση σχετικά με την πρόληψη, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα για όλες τις παθήσεις (οξείες ή χρόνιες), η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξάρτητα από την την περιοχή διαμονής ενός ατόμου, την οικονομική του κατάσταση κλπ.

Υπάρχουσα κατάσταση

Συχνά οι ιδανικές αυτές συνθήκες υγείας δεν υπάρχουν ακόμα και σε κάποια από τα αρτιότερα οργανωμένα συστήματα Υγείας. Είναι φυσικό σε μια κατάσταση που δεν είναι τέλεια να πλήττονται πρώτα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επομένως συνήθως μειωμένη έως και καθόλου πρόσβαση στην υγεία ίσως να έχουν: οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι ανασφάλιστοι, οι ρομά, οι φυλακισμένοι, οι εξαρτημένοι, τα παιδιά, οι άποροι και οι άστεγοι κλπ. Αντιμέτωποι με το στίγμα στην υγεία μπορεί να έρθουν επίσης τα μέλη της LGBTQI+ κοινότητας και τα οροθετικά άτομα.

Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής, η HelMSIC πραγματοποιεί φέτος τις εξής δραστηριότητες:

 • Health for All
  Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Πρόσβαση στην Υγεία, που θα πραγματοποιηθεί 8-15 Φεβρουαρίου
 • Χείρων
  Πρακτική άσκηση στα πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου, με σκοπό να προσφέρει την δυνατότητα στους φοιτητές Ιατρικής να έρθουν σε επαφή με ασθενείς από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ
 • Learning Strategies about Drugs
  Σχετικά με την πρόσβαση των εξαρτημένων ατόμων στην υγεία και το στίγμα γύρω από την εξάρτηση. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Περιγραφή θεματικής

Η Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (Comprehensive Sexuality Education – CSE) είναι μια διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, σχετικά με γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Στόχος είναι να εξοπλίσει παιδιά και νέους με γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και αξίες που θα τους επιτρέψουν να συνειδητοποιήσουν την υγεία, την ευημερία και την αξιοπρέπειά τους και να αναπτύξουν κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις που βασίζονται στον σεβασμό. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών Ιατρικής είναι απαραίτητος στην εξασφάλιση της υγιούς σεξουαλικότητας των νέων.

Υπάρχουσα κατάσταση

Στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης είτε με τη μορφή υποχρεωτικού μαθήματος στο σχολικό πρόγραμμα είτε από κάποιον εξωτερικό φορέα στα σχολεία. Οι νέοι δεν έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εκφράσουν προβληματισμούς και απορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους και να λάβουν εμπεριστατωμένες γνώσεις, καταφεύγοντας σε αμφίβολες πηγές.

Το εύρος των θεματικών που αφορούν τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση αφορά άμεσα τους φοιτητές Ιατρικής, καθώς σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης δεν έρχονται σε επαφή με κάποιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. Ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας οφείλουν να εξοικειώνονται με τις πτυχές της σεξουαλικότητας, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, την κατάρριψη στερεοτύπων και την ισότιμη αντιμετώπιση ασθενών σε ένα πλαίσιο παροχής ποιοτικής και ολιστικής φροντίδας υγείας και συμβουλευτικής πάνω σε θέματα σεξουαλικότητας. Ταυτόχρονα είναι ρόλος των φοιτητών ιατρικής η υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων σε σχετικά ζητήματα.

Δραστηριότητες

Πάνω στην θεματική της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, η HelMSIC διοργανώνει τα παρακάτω προγράμματα προς ανηλίκους και φοιτητές ιατρικής αντίστοιχα: 

 • SHARE | Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Νέων
 • How to Treat your Patient
  Ημερίδα σχετικά με την φροντίδα σεξουαλικής υγείας, που θα πραγματοποιηθεί 1-4 Απριλίου διαδικτυακά.