Γενικά

Be more than a medical student. Be HelMSIC.

Η HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές Ιατρικής, και σήμερα αποτελείται από 7 Tοπικές Eπιτροπές, μία σε κάθε πόλη όπου υπάρχει Ιατρική Σχολή.

Δράσεις
Οι δράσεις εστιάζονται σε 6 Τομείς γύρω από στους οποίους οργανώνονται σχετικά προγράμματα.

Ιατρική Εκπαίδευση (Medical Education): Εστιάζει σε θέματα ιατρικής εκπαίδευσης και αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών ενώ πραγματοποιούνται και ειδικά workshops εκμάθησης συγκεκριμένων τεχνικών και δεξιοτήτων που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα σπουδών.

Κλινικές Ανταλλαγές (Professional Exchanges): Κάθε χρόνο σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιούνται περίπου 350 διμερείς ανταλλαγές φοιτητών ιατρικής, οι οποίοι ασκούνται για ένα μήνα σε μία πανεπιστημιακή κλινική στο εξωτερικό.

Ερευνητικές Ανταλλαγές (Research Exchanges): Κάθε χρόνο σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιούνται περίπου 100 διμερείς ανταλλαγές φοιτητών ιατρικής, οι οποίοι ασκούνται για ένα μήνα σε ένα ερευνητικό κέντρο στο εξωτερικό, καθώς και άλλα προγράμματα σχετικά με την έρευνα και την εξοικείωση των φοιτητών με αυτή.

Δημόσια Υγεία (Public Health): Περιλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των φοιτητών ιατρικής σε θέματα Δημόσιας Υγείας όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι μεταδιδόμενες λοιμώξεις, η μικροβιακή αντοχή κ.α. 

Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου του HIV & AIDS (Sexual & Reproductive Health and Rights including HIV & AIDS): Περιλαμβάνει την εκπαίδευση και ενημέρωση των φοιτητών ιατρικής, και μέσω αυτών των νέων, για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, και δικαιωμάτων ως προς αυτό μέσω τεχνικών ομοταγούς εκπαίδευσης (peer education).

Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη (Human Rights & Peace): Εστιάζει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών ιατρικής σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της υγείας καθώς και σε θέματα πρόσβασης σε αυτήν από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Συνεργασίες & Διεθνές δίκτυο
Οι δράσεις μας πραγματοποιούνται συχνά σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, το ΚΕΘΕΑ, οι Γιατροί του Κόσμου, καθώς και με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επιπλέον, η HelMSIC αποτελεί ενεργό μέλος των IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations και EMSA – European Medical Students’ Association. Μέσα από τη συμμετοχή της στις διεθνείς αυτές οργανώσεις, αποτελεί την μοναδική οργάνωση που εκπροσωπεί του φοιτητές Ιατρικής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Be more than a medical student.
Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς να συμμετέχεις ενεργά εδώ!

Μάθε περισσότερα για τη HelMSIC, με μία περιήγηση στις σελίδες πληροφοριών:

  1. Ιστορία
  2. Καταστατικό
  3. Όραμα – Αξίες