Ιστορία

Η HelMSIC ιδρύθηκε το 1958 στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Αρχικά, ήταν γνωστή ως “Επιτροπή Ανταλλαγών” του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών, με το αγγλικό όνομα “GreMSIC”.

Η GreMSIC ήταν μία από τις οργανώσεις που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της International Federation of Medical Students’ Associations – IFMSA, από την πρώτη δεκαετία της ζωής της. Σκοπός ύπαρξης τόσο της IFMSA όσο και της τότε GreMSIC ήταν η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών Ιατρικής παγκοσμίως και οι αμοιβαίες ανταλλαγές των φοιτητών Ιατρικής, σε μια εποχή όπου η δυνατότητα να το κάνει αυτό κάποιος μόνος του ήταν περιορισμένη, με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών ιατρικής στο διεθνή χαρακτήρα του ιατρικού λειτουργήματος. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν δράσεις για την ανταλλαγή ιδεών με θέμα τη βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης.

Μια δεκαετία αργότερα ιδρύθηκε και η Τοπική Επιτροπή Θεσσαλονίκης και ενσωματώθηκε στην οργάνωση, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Hellenic Medical Students’ International Committee – HelMSIC. Σταδιακά δημιουργήθηκαν Τοπικές Επιτροπές σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, με τη νεότερη προσθήκη να αποτελούν οι Τοπικές Επιτροπές Ιωαννίνων και Λάρισας, που ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής (EMSA – European Medical Students’ Association), στον οποίο και έγινε μέλος η HelMSIC. Επίσης, το 1998 η HelMSIC υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΕΣυΝ).

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας παρουσίας της HelMSIC στην IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), πολυάριθμοι φοιτητές Ιατρικής από την Ελλάδα αναδείχθηκαν σε θέσεις – κλειδιά στη Συνομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων τριών Προέδρων και ενός Αντιπροέδρου. Μάλιστα, η ίδια η HelMSIC έχει διοργανώσει στο παρελθόν τέσσερις φορές παγκόσμιες και ευρωπαϊκές συναντήσεις της IFMSA και της EMSA αντίστοιχα, κατά τα έτη 1993, 1998, 2008, 2010 στην Αθήνα και 2012 στη Θεσσαλονίκη.

Τον Απρίλιο του 2009, η HelMSIC βραβεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το Βραβείο Εθελοντισμού για τη διεθνή της δράση στην εκπροσώπηση των Ελλήνων Φοιτητών Ιατρικής στο εξωτερικό ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Σήμερα, η HelMSIC δραστηριοποιείται σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, έχοντας 7 ενεργές Τοπικές Επιτροπές, με περισσότερα από 120 ενεργά μέλη σε πανελλήνιο επίπεδο, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περισσότερα από 20 πανελλήνια αλλά και τοπικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν εκατοντάδες συμφοιτητές μας σε όλη την Ελλάδα!

Διάβασε στη συνέχεια: Καταστατικό.