Το όραμα μας

Η HelMSIC οραματίζεται μία κοινωνία φοιτητών ιατρικής και μελλοντικών ιατρών εφοδιασμένων με αξίες και κοινωνική σκέψη για την προαγωγή του ανθρωπισμού και την ολιστική προσέγγιση της ιατρικής. Εμπνέει την καλλιέργεια και εξέλιξη του χαρακτήρα, της συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων των φοιτητών Ιατρικής, σε ένα περιβάλλον αποδοχής και συναδελφικότητας.

Οι αξίες μας

Εθελοντισμός, Ομαδικότητα, Δημοκρατικότητα, Αποδοχή, Ισότητα, Ανθρωπισμός και Υπευθυνότητα.

website2

Διάβασε στη συνέχεια: Δομή…