Η σημασία της πρόληψης

Η προληπτική ιατρική αποτελεί αναμφισβήτητα θεμελιώδη και νευραλγικό κλάδο της ιατρικής επιστήμης. Γενικότερα, με βάση τον ΠΟΥ, πρόληψη ονομάζεται η διαδικασία που παρέχει όλα τα μέτρα για την μείωση των παραγόντων κινδύνου αλλά και για την καθυστέρηση της εξέλιξης οποιασδήποτε νόσου καθώς και για τη μείωση των επιπλοκών της. 

Η πρόληψη διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες

  • την πρωταρχική πρόληψη που εφαρμόζεται σε υγιή άτομα, ώστε να διαφυλαχθούν από τυχόν νοσογόνες καταστάσεις
  • την πρωτογενή πρόληψη που εφαρμόζεται σε άτομα που είναι υγιή αλλά έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες, ώστε να προφυλαχθούν από δυνητική νόσο
  • την δευτερογενή πρόληψη που αφορά άτομα που νοσούν αλλά βρίσκονται σε ασυμπτωματικό στάδιο, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση της πάθησης 
  • την τριτογενή πρόληψη που εφαρμόζεται σε άτομα που νοσούν και εμφανίζουν συμπτώματα, με στόχο την μείωση των επιπλοκών της νόσου

Ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη, οι άνθρωποι γνώριζαν πως είναι προτιμότερο να προλαμβάνει κανείς μια ασθένεια παρά να την θεραπεύει, καθώς χάρη σε προληπτικές παρεμβάσεις και κατάλληλη ενημέρωση θα μπορούσαν να σωθούν αμέτρητες ζωές. Παρόλα αυτά, ασθένειες που θα μπορούσαν να προληφθούν εξακολουθούν να αποτελούν αιτία πρόωρου θανάτου στον σύγχρονο κόσμο, μιας και πολλές προληπτικές τεχνικές παραμένουν αχρησιμοποίητες.

Ποιος είναι, όμως, ο δικός μας ρόλος στην αλυσίδα της προαγωγής της πρόληψης;

Πρώτα απ όλα, ως φοιτητές Iατρικής οφείλουμε να παραμένουμε ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι ώστε να μπορούμε να προάγουμε και να εφαρμόζουμε προληπτικές τεχνικές καθώς και να αποδεικνύουμε τη σημασία της πρόληψης για την υγεία, τόσο στον στενό μας κύκλο, όσο και σε όλους τους χώρους όπου θα εργαστούμε ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, έχοντας μια στοιχειώδη επιστημονική κατάρτιση σε κομμάτια που αφορούν την προληπτική ιατρική, είμαστε σε θέση να ενημερώνουμε με κάθε ευκαιρία το ευρύ κοινό αναδεικνύοντας τα πολλαπλά οφέλη της και προωθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Έτσι, συμβάλλουμε και έμπρακτα στην αλυσίδα της πρόληψης. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε τη δυνατότητα να επανδρώνουμε εθελοντικά τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή να διοργανώνουμε εκστρατείες, καμπάνιες και δράσεις δρόμου για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού αλλά και γιατί, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά στην πραγμάτωση του κοινωνικού μας ρόλου ως φοιτητές Ιατρικής.

Συγγραφή-Επιμέλεια: Μαρία Μπελεβέγκα, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Health Festival 2020
Πηγές:

  • https://slideplayer.com/slide/17020086/ (image)
  • Η πρόληψη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική, Εργαστήριο ΠΦΥ, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας ΑΠΘ, Παπαγεωργίου Δήμητρα Ιωσηφίνα- Γενικός Ιατρός