Ημερίδα “Ιατρική & Έρευνα”

Η ιατρική έρευνα, είτε με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων είτε με τον καθορισμό αποτελεσματικής θεραπείας ή την απάντηση σε δύσκολα ερωτήματα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο της επιστήμης και κατά συνέπεια στην κοινωνία. Χωρίς την διαρκή και απρόσκοπτη εξέλιξη της ιατρικής έρευνας τίποτα από όσα έχουμε πετύχει στον τομέα της Ιατρικής δεν θα ήταν εφικτό. Οι μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας θα κληθούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη αυτή. Υπό το πρίσμα αυτό, η Ερευνητική Εκπαίδευση δεν μπορεί να λείπει από καμία Ιατρική σχολή. 

Στην Ελλάδα, ενώ ιατρική έρευνα διεξάγεται κυρίως εντός των Ιατρικών σχολών, δεν παρέχεται συστηματική ερευνητική εκπαίδευση από το πρόγραμμα σπουδών στο σύνολο των φοιτητών Ιατρικής, ενώ δεν υπάρχει επίσημη οδός εμπλοκής στην ερευνητική διαδικασία. 

Η HelMSIC, αναγνωρίζοντας την αξία της Ερευνητικής Εκπαίδευσης για τους φοιτητές Ιατρικής, διοργανώνει την Ημερίδα “Ιατρική & Έρευνα” υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτο Pasteur και με την στήριξη των Ιατρικών σχολών της Ελλάδας. Η Ημερίδα περιλαμβάνει Ομιλίες για την σημασία της έρευνας και workshops ερευνητικής μεθοδολογίας, Παρουσιάσεις Ερευνητικών Projects και Training Ομοταγούς Εκπαίδευσης. 

Η ημερίδα αποσκοπεί στα ακόλουθα:

  • Την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της έρευνας για έναν προπτυχιακό φοιτητή Ιατρικής
  • Την εκπαίδευση σε βασικές θεματικές της Ιατρικής έρευνας
  • Την ενημέρωση σχετικά με την Ιατρική Έρευνα που λαμβάνει χώρα στην εκάστοτε Ιατρική σχολή
  • Την επαφή των συμμετεχόντων με ερευνητές και ερευνητικές ομάδες