Βήματα Ερευνητικής Διαδικασιας
Step 2: Η Ερευνητική Υπόθεση

Αφού καταλήξουμε στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα μελετήσουμε και διατυπώσουμε την Ερευνητική Ερώτηση περνάμε στον προσδιορισμό της Ερευνητική Υπόθεσης και των αποτελεσμάτων που περιμένουμε από την Έρευνα μας.

Η υπόθεση αποτελεί το στόχο της έρευνας, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και την αρχική παραδοχή προς διερεύνηση, την απάντηση δηλαδή στο ερευνητικό ερώτημα. Είναι ουσιαστικά αυτό που περιμένει ο επιστήμονας να αποδείξει με το ερευνητικό πρόγραμμα που διεξάγει.

Η υπόθεση θα είναι και αυτή που θα επηρεάσει τελικά ποια ερευνητική μέθοδο θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια για τη συλλογή των στοιχείων μας.

Μεταβλητές

Μία ερευνητική υπόθεση αποτελείται από δύο μεταβλητές και μία παραδοχή που σχετίζεται με αυτές. Ο ερευνητής είναι αυτός που κάνει μια υπόθεση για την σχέση που οι συγκεκριμένες μεταβλητές μπορεί να έχουν.

Το Χ οδηγεί στο Y; Η πως μπορώ να περιγράψω το X και το Y; Η ποιά η σχέση ανάμεσα στο X και το Y;

 

Σε κάθε σχεδόν υπόθεση υπάρχει μια ανεξάρτητη μεταβλητή και μια  εξαρτημένη μεταβλητή. Η ανεξάρτητη είναι αυτή που επηρεάζει την εξαρτημένη όπως για παράδειγμα εδώ:

Αν  ο ερευνητής αποφασίζει σε ένα γκρουπ ανθρώπων να δώσει μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή και στο άλλο γκρουπ ένα placebo, ανεξάρτητη μεταβλητή αποτελεί η φαρμακευτική αγωγή και εξαρτημένη η αντίδραση του κάθε ατόμου στην αγωγή (φαρμακευτική ή με placebo)

Οι σχέσεις των μεταβλητών μπορεί να είναι θετικές (positive association), αρνητικές (negative association), η να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ τους (μηδενική υπόθεση κατά την οποία στόχος του ερευνητική είναι να αποδείξει ότι οι μεταβλητές δεν σχετίζονται καθόλου)

Τελικό αποτέλεσμα

Με βάση τα παραπάνω ο Ερευνητής τελικώς διατυπώνει την Υπόθεση της Έρευνας την οποία στη συνέχεια σχεδιάζοντας τις κατάλληλες τεχνικές θα διερευνήσει κατά πόσο επαληθεύεται ή απορρίπτεται.

Για να γίνει σωστά αυτή η διερεύνηση θα πρέπει ο Ερευνητής να έχει επιλέξει με προσοχή τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει στην Έρευνα του διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξει σε ένα αμφίβολο και επισφαλές αποτέλεσμα.

Ανακάλυψε τα μετά το κομμάτι του Σχεδιασμού της Ερευνητικής Μεθοδολογίας.