Βήματα Ερευνητικής Διαδικασιας
Step 5: Προώθηση των Αποτελεσμάτων & Δημοσίευση

Μετά την Συλλογή και την Ανάλυση των Δεδομένων έχουμαι στα χέρια μας αρκετά στοιχεία ώστε να επαληθεύσουμε ή να απορρίψουμε την αρχική ερευνητική μας υπόθεση καταλήγοντας στο τελικό πόρισμα της Έρευνας (research outcome).

Ωστόσο η δουλειά δεν τελειώνει εκεί, τόσο τα ερευνητικά αποτελέσματα όσο και όλη η πορεία της Έρευνας θα πρέπει να κοινοποιηθούν σε άλλους ερευνητές ανά τον κόσμο, οι οποίοι θα αξιολογήσουν, θα ελέγξουν και πιθανώς θα επαναλάβουν την Έρευνα προκειμένου να ελέξγουν την πιστότητα των αποτελεσμάτων της ή να εντοπίσουν πιθανά λάθη και παραλείψεις. Η διαδικασία αυτή όπως αναφέραμε ονομάζεται Peer Review και είναι άκρως σημαντική στον Ερευνητικό Κόσμο. Παρόλο που μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρα είναι ο μόνος τρόπος για να δημοσιευτεί τελικά μία Έρευνα αφού εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Μάλιστα όσο περισσότερους Reviewers έχει μία Έρευνα τόσο μεγαλύτερο κύρος και αξιοπιστία διαθέτει.

Αφού περάσει από το στάδιο του Peer Review μία Έρευνα είναι έτοιμη να δημοσιευθεί. Η έρευνα μπορεί να δημοσιευθεί είτε ολόκληρη σε κάποιο Ερευνητικό Περιοδικό (Journal) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, είτε ένα μέρος αυτής, μια περίληψη της Έρευνας (Abstract).

Ερευνητικό Πρωτόκολο

Στην περίπτωση που δημοσιευθεί πλήρης η Έρευνα τότε θα πρέπει να παρουσιαστεί πλήρως η Ερευνητική Διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε με τη μορφή του Ερευνητικού Πρωτοκόλλου το οποίο περιέχει :

  • Το Ερευνητικό Ερώτημα
  • Σχετική Βιβλιογραφία και προηγούμενες Έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα
  • Την Ερευνητική Υπόθεση και τα Προσδωκόμενα Αποτελέσματα
  • Τις Μεθόδους που ακολουθήθηκαν
  • Τον τρόπο με τον οποίο έγινε η Συλλογή και η Επεξεργασία των Δεδομένων
  • Πιθανούς Ηθικούς Περιορισμούς που προκύπτουν από την Έρευνα

Δημοσίευση

Η διαδικασία Δημοσίευσης ωστόσο είναι αρκετά περίπλοκη και απαιτεί αρκετό χρόνο, υπομονή και χρήματα.

Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής :

Ο Ερευνητής στέλνει το πρωτόκολλο σε διάφορα Περιοδικά (journals). -> Το ερευνητικό πρωτόκολλο ελέγχεται διεξοδικά από την ομάδα ερευνητών που εργάζεται εκεί. ->  Ορισμένα περιοδικά θα το απορρίψουν ενώ άλλα θα ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες ή τροποποιήσεις στο κομμάτι του πρωτοκόλλου -> Τελικώς μετά από μήνες ή και χρόνια η Έρευνα θα δημοσιοποιηθεί σε κάποιο περιοδικό.

Impact Factor:

Αυτό που διακρίνει τα διάφορα Journals μεταξύ τους είναι το Impact Factor. Ένας δείκτης που μετράει την αναγνωρισιμότητα και την απήχηση ενός Ερευνητικού Περιοδικού στην Παγκόσμια Ερευνητική Κοινότητα.

Φυσικά τα Journals με το υψηλότερο Impact Factor είτε έχουν πολύ υψηλό κόστος δημοσιεύσεων είτε δέχονται Έρευνες μόνο από μεγάλους Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστήμια.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιπλέον εμπόδια στο μέσο ερευνητή, αφού πολλές φορές μπορεί να μη διαθέτει το απαραίτητο χρηματικό ποσό ώστε να δει την Έρευνα του τελικά να δημοσιεύεται.

Δυστυχώς το υπάρχον σύστημα δημοσιεύσεων δίνει βάση περισσότερο στο κέρδος παρά στην προώθηση της Γνώσης και των ανακαλύψεων, είναι εχθρικό προς τον νέο και ανεξάρτητο Ερευνητή και συχνά το γεγονός αυτό καθυστερεί την εξέλιξη της ίδιας της Επιστήμης.

Την κατάσταση αυτή προσπαθεί να ανατρέψει τα τελευταία χρόνια το Κίνημα του Open Access.

Μάθε περισσότερα για το Open Access εδώ: https://www.helmsic.gr/blog/2018/10/25/open-access-2018/

Έχεις Απορίες για κάποιους όρους αυτού του Οδηγού; Ρίξε μια ματιά στο Γλωσσάριο Ερευνητικής Ορολογίας