Βήματα Ερευνητικής Διαδικασιας
Step 1: Το Ερευνητικό Ερώτημα

Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό μίας Έρευνας αποτελεί η επιλογή του επιστημονικού θέματος το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε, το αντίκειμενο δηλαδή της Έρευνας.

Το θέμα αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και επεξηγηματικό ονομάζεται Ερευνητικό Ερώτημα και η δόμηση του ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες.

Το ερευνητικό ερώτημα είναι μια ξεκάθαρη αντικειμενική και στοχευμένη ερώτηση που ουσιαστικά συνοψίζει το θέμα με το οποίο ο ερευνητής πρόκειται να ασχοληθεί. Ο σχεδιασμός του ερευνητικού ερωτήματος είναι ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα βήματα κατά την ερευνητική διαδικασία. Εφόσον αυτό είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και διατυπωμένο συμβάλει στην διεξαγωγή ενός πετυχημένου ερευνητικού πρότζεκτ το οποίο βασίζεται στην επστημονική λογική.

Για να είναι πλήρες το ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιείται το PICO Model.
Population – Ο πληθυσμός πάνω στον οποίο γίνεται η έρευνα και τα χαρακτηριστικά του
Intervention – Πως αλληλεπιδρούμε εμείς με τον συγκεκριμένο πληθυσμό (πχ η χορήγηση ενός φαρμάκου) ή ακόμα και η μη αλληλεπίδραση (απλή παρατήρηση)
Comparison – Το μέτρο σύγκρισης το οποίο χρησιμοποιείται (πχ η μη χορήγηση ενός φαρμάκου ή η χορήγηση κάποιου διαφορετικού σκευάσματος)
Outcome – Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Επιλέγουμε ένα αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος, αναζητάμε πληροφορίες και μελετάμε την ήδη διαθέσιμη βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο αντικείμενο βασιζόμενοι πάντα στο PICO Model, σκεφτόμαστε τι θέλουμε να πετύχουμε με το συγκεκριμένο ερευνητικό πρότζεκτ και σχεδιάζουμε έτσι το ερευνητικό μας ερώτημα.

Τέλος απαραίτητο μετά τον σχεδιασμό είναι η αξιολόγηση του από τον ίδιο τον ερευνητή με βάση την σημασία του, το επιστημονικό του ενδιαφέρον και την δυνατότητα διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας.

Ποιά είναι τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας στις ΗΠΑ; Λάθος επιλογή ερευνητικής ερώτησης!

Αυτή η ερώτηση είναι πολύ σύντομη αφού μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό στατιστικό.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου που μπορούν να απαντηθούν με ένα Ναι ή Όχι επίσης αποφεύγονται.

Πως το Εκπαιδευτικό επίπεδο των Γονέων σχετίζεται με την αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών στις ΗΠΑ. Σωστή επιλογή ερευνητικής ερώτησης!

Αυτή η ερώτηση είναι αρκετά συγκεκριμένη και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μας επιτρέπουν να βρούμε μία απάντηση. Προκύπτει δηλαδή μία Έρευνα με βάση το Ερώτημα αυτό.

Ποιές είναι οι επιπτώσεις της Παιδικής Παχυσαρκίας στις ΗΠΑ; Λάθος επιλογή ερευνητικής ερώτησης!

Αυτή η ερώτηση είναι πολύ γενική, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να δομηθεί μία έρευνα πάνω σε αυτό με βάση την Επιστημονική Μέθοδο, όπως περιγράφηκε.

Πως η Παιδική Παχυσαρκία, σχετίζεται με τις σχολικές επιδόσεις παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών στις ΗΠΑ; Σωστή επιλογή ερευνητικής ερώτησης!

Αυτή η Ερώτηση είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και θέτει ένα συγκεκριμένο πεδίο πάνω στο οποίο μπορούν να συλλεχθούν και να αναλυθούν δεδομένα.

Μπορείς να μάθεις παραπάνω για το πως σχεδιάζεται ένα ερευνητικό ερώτημα στο παρακάτω βίντεο:

Εφόσον έχει γίνει η επιλογή του Θέματος και η διατύπωση του μέσω του Ερευνητικού Ερωτήματος, ο Ερευνητής μπορεί να περάσει στο επόμενο βήμα τη Διατύπωση της Ερευνητικής Υπόθεσης.