Ιατρική & Έρευνα | Η σημασία της Έρευνας

Ποια είναι η σημασία της έρευνας στην Ιατρική;

Η έρευνα είναι ένας τομέας απαραίτητος για την πρόοδο της Ιατρικής. Πολλές από τις σημαντικές Ιατρικές ανακαλύψεις όπως οι εμβολιασμοί και τα αντιβιοτικά οφείλονται στις προσπάθειες ερευνητών και έχουν οδηγήσει στην καλύτερη περίθαλψη εκατοντάδων ασθενών και έχει σώσει τις ζωές ακόμα περισσότερων.

Ταυτοχρόνα η έρευνα μπορεί να μας δώσει τις απαντήσεις σε διάφορα Ιατρικά μυστήρια και τις λύσεις σε τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον τομέα της υγείας. Αυτή είναι το εργαλείο ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα και τον κόσμο γύρω μας αλλά και το ίδιο μας το σώμα.

Αλλά γιατί χρειάζεται οι φοιτητές Ιατρικής να ασχολούνται με την έρευνα;

Είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές Ιατρικής να έχουν μια επαφή με τον ερευνητικό τομέα κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους. Η ενασχόληση τους με την έρευνα θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν σε βαθός το αντικείμενο μελέτης τους. Ο φοιτητής με αυτόν τον τρόπο δεν είναι παθητικός δέκτης γνώσεων τις οποίες πρέπει να αποστηθίσει, αλλά πράττει και συνεπώς είναι πιο ενεργός στη μάθησή του.

Ακόμα με την έρευνα ο φοιτητής αφομοιώνει καλύτερα τη γνώση και καλλιεργεί δεξιότητες οι οποίες θα τον καταξιώσουν καλύτερα επαγγελματικά και θα του βελτιώσουν τις κλινικές ικανότητες.

Η Ιατρική έρευνα αποτελεί ένα συστατικό αναγκαίο για την επιστήμη και την πρόοδο της Ιατρικής στον αιώνα που διανύουμε. Η ανακάλυψη νέων θεραπειών, η επέκταση του προσδόκιμου ορίου ζωής, οι απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που πάντα απασχολούσαν τον άνθρωπο, αρκούν για να επιβεβαιώσουν την παραπάνω διαπίστωση.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε κάποιες βασικές πτυχές της προσφοράς της Ιατρικής έρευνας και τη σημασία της συνολικά, αλλά και λίγο πιο συγκεκριμένα για τον ίδιο το φοιτητή Ιατρικής.

Αρχικά, κατά τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται ραγδαία εξέλιξη στους τομείς της Μοριακής Βιολογίας, της Ανοσολογίας, της Γενετικής και της Βιοχημείας, φέρνοντας μεγάλες αλλαγές στην υπάρχουσα γνώση. Αυτό ανοίγει το δρόμο για τη βαθύτερη κατανόηση του μοριακού και γενετικού υποβάθρου διάφορων ασθενειών, της παθοφυσιολογίας και των περίπλοκων μηχανισμών που οδηγούν σε νεοπλασίες, αυτοάνοσα και συγγενείς παθήσεις. Η κατάκτηση αυτών των γνώσεων έχει ως αντίκτυπο στην πράξη  την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων, νέων αντιμικροβιακών ουσιών και αντινεοπλασματικών φαρμάκων και άλλων επαναστατικών μεθόδων – όπως η γονιδιακή θεραπεία – μειώνοντας τη θνησιμότητα των ασθενών και επεκτείνοντας το προσδόκιμο όριο ζωής, περιορίζοντας επιδημίες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής χρονίων πασχόντων, προστατεύοντας από λοιμώξεις και νόσους που στο παρελθόν κόστισαν αναρίθμητες ανθρώπινες ζωές.

Ακόμη, η Ιατρική έρευνα παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα κλινικά αποτελέσματα και την έκβαση νέων μεθόδων, θεραπευτικών σχημάτων ή παρεμβάσεων στη Δημόσια Υγεία, επισημαίνοντας προδιαθεσικούς παράγοντες ή παράγοντες κινδύνου για τον πληθυσμό, οδηγώντας στην ενδυνάμωση της evidence-based και εξατομικευμένης Ιατρικής, στη βελτιωμένη και ορθολογική χρήση φαρμάκων, εμβολίων και διαγνωστικών μέσων και κατ’ επέκταση στη σημαντική μείωση του κόστους περίθαλψης ανά ασθενή.

Αλλά γιατί κρίνεται αναγκαίο οι φοιτητές Ιατρικής να έρχονται σε ουσιαστική επαφή με την έρευνα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους;

Οι Αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους :

    • Περίπου το 65% των Ευρωπαίων επαγγελματιών υγείας έχουν ασχοληθεί για μια περίοδο των σπουδών τους με την έρευνα
    • Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η ενασχόληση των φοιτητών με την Έρευνα γίνεται σε σταθερή βάση ενώ στο 80% των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Σχολών
  • Στην Αμερική, πολλά πανεπιστήμια βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής του προγράμματος σπουδών τους και αρκετά, όπώς η Ιατρική Σχολή του Stanford, στοχεύουν στην εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου μεταξύ των πρώτων ετών, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να ασχολούνται με την έρευνα χωρίς να υπερφορτώνονται ή να θυσιάζουν τις κοινωνικές τους συναναστροφές

Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθούν οι τρόποι με τους οποίους η εφαρμοζόμενη προπτυχιακή έρευνα συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, γίνεται κατανοητό πως  εξασφαλίζει την εμπέδωση και την ουσιαστική κατανόηση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτώνται, ενώ παράλληλα μυείται στη νοοτροπία της διερεύνησης της ευρύτατης υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Έτσι, ο φοιτητής μπορεί να αναπτύσσει μια συνολικότερη εικόνα για το αντικείμενο που μελετάει, να το “κατακτάει” σε βάθος και όχι επιδερμικά, θέτοντας τις βάσεις για διαμόρφωση κριτικής επιστημονικής ικανότητας, προβληματισμό και διατύπωση καίριων ερωτημάτων. Έτσι, διαπλάθεται, από τα φοιτητικά κιόλας χρόνια, μια ώριμη επιστημονική σκέψη και σε επαγγελματίες υγείας με ολιστική προσέγγιση της επιστήμης τους.

Επιπλέον, ο φοιτητής μέσα από την ενασχόλησή του με την έρευνα, εκπαιδεύεται στο σχεδιασμό και τη μεθοδολογία εκτέλεσης ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου και εξοικειώνεται με τις εφαρμογές της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας και τα πειραματικά προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο, συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή νέων γνώσεων και γίνεται μέρος μιας ενισχυόμενης και διευρυνόμενης επιστημονικής κοινότητας, με υπευθυνότητα, συνείδηση και ερευνητική νοοτροπία, συμβάλλοντας στην όλο και ταχύτερη πρόοδο της Ιατρικής και της κοινωνίας γενικότερα.

Κλείνοντας, γίνεται σαφές πως πολλές από τις σημαντικές Ιατρικές ανακαλύψεις, που άλλαξαν τον κόσμο, οφείλονται στις εντατικές προσπάθειες αφοσιωμένων ερευνητών οι οποίοι επενδύουν στην εκπαίδευσή τους, δε σταματούν ποτέ να μαθαίνουν, παρακολουθούν τις εξελίξεις και “χτίζουν” πάνω στην υπάρχουσα γνώση, απαντώντας σε κομβικά ερωτήματα χρόνων. Η Ιατρική Έρευνα και οι συντελεστές της, έχουν οδηγήσει στην ποιοτικότερη και πιο στοχευμένη περίθαλψη χιλιάδων ασθενών και έχουν σώσει τη ζωή ακόμα περισσότερων, αποδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυσή τους από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, ξεκινώντας από την ενθάρρυνση και έμπνευση των φοιτητών στις Ιατρικές Σχολές.

Ανακάλυψε τις Βασικές Αρχές Ερευνητικής Μεθοδολογίας: εδώ